Η ομιλία του Γ. Τσόγκα στο Συνέδριο του Επιμελητηρίου

0

Η 4 η Βιομηχανική Επανάσταση είναι γεγονός και πρόκειται
ξεκάθαρα για μια «Ψηφιακή Επανάσταση». Αυτό που διαμορφώνεται με
την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και την εξάπλωση του διαδικτύου
είναι ένας κόσμος διαμετρικά αντίθετος με τον υφιστάμενο, ως προς το
τρόπο διενέργειας των επιχειρηματικών συναλλαγών, της διάδρασης του
πολίτη με το Κράτος, της πρόσβασης του πολίτη στην πληροφορία, της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης αλλά και της άρσης των
γεωγραφικών και κοινωνικών αποκλεισμών.
Οι τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν
αποτελούν πλέον έναν ειδικό τομέα αλλά τη ραχοκοκαλιά όλων των
σύγχρονων οικονομικών συστημάτων. Ενοποιούν με διαρκώς
αυξανόμενο ρυθμό όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και
δημόσιας ζωής δημιουργώντας πολύ σημαντικές ευκαιρίες για την
καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ποιες όμως είναι αυτές οι δράσεις που θα ενισχύσουν την ψηφιακή
οικονομία του Νομού Κορινθίας;
Ξεκινώντας από τη βάση και την ανάγκη για επενδύσεις σε
Ευρυζωνικά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (NGA), που θα καλύπτουν
ολόκληρο το νομό Κορινθίας, ώστε η μετάδοση όγκου ψηφιακών
δεδομένων να γίνει προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες του νομού
Κορινθίας, θα ήθελα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα και να
αναφερθώ στην ενθάρρυνση ανάπτυξης κοινότητας
“WirelessMetropolitanNetwork”. Πρόκειται στην ουσία για ένα
ασύρματο δίκτυο δεδομένων, ένα wifi με εξελιγμένα χαρακτηριστικά και
λειτουργία το οποίο: πρώτον διασυνδέει κόμβους μεταξύ τους και
δεύτερον δίνει υπηρεσίες προς τρίτους όπως και ένα κοινό ασύρματο
δίκτυο. Η υποδομή "απλώνεται" πάνω από αστικό ιστό δικτυώνοντας
τους κόμβους μεταξύ τους και σε αυτό συμμετέχουν κυρίως ιδιώτες οι
οποίοι και επενδύουν στη δημιουργία των κόμβων με δικό τους
εξοπλισμό και σε δικό τους κτίριο. Το σημαντικό είναι ότι σε παρόμοιες

περιπτώσεις συμμετέχουν και δήμοι και φορείς της περιφέρειας οι οποίοι
περνούν μέσω αυτού και ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους προς πολίτες.
Ο νομός Κορινθίας λόγω του κομβικού σημείου στο οποίο
βρίσκεται, τόσο από πλευράς μεταφορών ξηράς όσο και θαλάσσιων
μεταφορών, είναι ιδανικός για τη δημιουργία ενός Τεχνολογικού Πάρκου
που θα εξυπηρετήσει ολόκληρη την Πελοπόννησο. Στο Τεχνολογικό
Πάρκο θα λειτουργούν κοιτίδες για τις νέες επιχειρήσεις, κέντρα
καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Αυτό που ωθεί τις νέες
επιχειρήσεις να πάρουν μέρος στα ΕΤΕΠ (Επιστημονικά Τεχνολογικά
Πάρκα) είναι οι διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται σε χαμηλό
κόστος, καθώς και το χαμηλό ενοίκιο σε συνδυασμό με την δημιουργία
συνεργασιών, που αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξή τους.
Σε μια τέτοια τεχνολογική, επιστημονική και επιχειρηματική κοιτίδα
μπορούν επίσης να αναπτυχθούν συνεργασίες με φορείς τους εξωτερικού
για την ανάπτυξη δομών DataCenters. Τα DataCenters αποτελούν
σήμερα το σκελετό που στηρίζει κάθε σημαντική επιχειρηματική
λειτουργία. Εκτιμάται δε ότι τα δεδομένα μιας μεσαίας επιχείρησης θα
οκταπλασιαστούν τα επόμενα πέντε χρόνια. Στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα
datacenters τα διατηρεί ο ΟΤΕ και η Forthnet στην Αττική. Ωστόσο οι
εκτός Αττικής περιοχές έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από
πλευράς κόστους κτήσης ή ενοικίασης τέτοιων δομών.
Επίσης, το πρόσφατα περατωμένο έργο, RURAL Broadband, από το
Σύζευξις, το οποίο δημιούργησε την τηλεπικοινωνιακή υποδομή (οπτική
ίνα) σε απομακρυσμένους οικισμούς ορεινών και ημιορεινών περιοχών,
σε συνδυασμό με τους άξονες μεταφορών που έχουν ήδη διανοιχτεί τις
τελευταίες δεκαετίες, δημιουργούν το τέλειο υπόβαθρο για την ανάπτυξη
του επιχειρηματικού τουρισμού στο νομό. Το υπέροχο φυσικό
περιβάλλον και οι υδάτινοι φυσικοί πόροι που πλαισιώνουν την ορεινή
ζώνη του νομού, αλλά και η παράκτια ζώνη του, μπορούν να
φιλοξενήσουν δομές επιχειρηματικού τουρισμού και μάλιστα μεγάλης
διάρκειας, όπου ο επιχειρηματίας θα μπορεί να έχει απομακρυσμένο
γραφείο κάνοντας παράλληλα διακοπές.
Στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε υπάρχει ένα δεδομένο• το
website είναι πλέον η βιτρίνα κάθε επιχείρησης ή οργανισμού προς τον
κόσμο. Είναι το πρώτο στάδιο διεπαφής για να προχωρήσει στη συνέχεια

ο πολίτης σε οποιαδήποτε συναλλαγή είτε με τις επιχειρήσεις είτε με τη
δημόσια διοίκηση.
Στο πλαίσιο αυτό, ο νομός Κορινθίας χρειάζεται να προχωρήσει σε
μια διαδικτυακή πύλη με σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα
προωθεί τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Εκεί θα μπορούν να
προβάλλονται με τον τρόπο που τους αξίζει οι αρχαιολογικοί,
πολιτιστικοί, θρησκευτικοί θησαυροί του νομού, θα προωθούνται
διάφοροι τύποι τουρισμού (π.χ χειμερινός τουρισμός, αγροτουρισμός,
επαγγελματικός τουρισμός, οινοτουρισμός), θα υπάρχουν προτάσεις
διαμονής και φυσικά με τη χρήση videos, animation ακόμα και 3D,
μπορεί να προβάλλεται πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό των
αρχαιολογικών χώρων στην εποχή της ακμής τους.
Από μια κουβέντα για την ψηφιακή οικονομία δε θα μπορούσε να
απουσιάζει και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει
χαμηλά κόστη υλοποίησης και με τη συνδρομή της ενσωμάτωσης της
ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/55/EU περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην
εθνική νομοθεσία, μπορεί να ενισχύσει την κερδοφορία των φυσικών
καταστημάτων, αλλά και να αποτελέσει αυτόνομη επιχειρηματική
μονάδα. Η διεθνής τάση είναι ότι οι καταναλωτές αναζητούν στο
διαδίκτυο καλύτερες τιμές προϊόντων, κάνουν γρήγορα συγκρίσεις
μεταξύ των e-shops και επιλέγουν την πιο συμφέρουσα προσφορά.
Το Εμπορικό Επιμελητήριο Κορινθίας έχει προχωρήσει στη
δημιουργία e-shop για την ανάδειξη των τοπικών, κορινθιακών
προϊόντων και με δεδομένη την τάση για προϊόντα με πιστοποιημένη
ονομασία προέλευσης, υψηλής ποιότητας, παρόμοια ηλεκτρονικά
καταστήματα θα μπορούσαν να πωλούν τα προϊόντα του νομού
πανελλαδικά, ειδικά στο κομμάτι της αγροδιατροφής αλλά όχι μόνο.
Οι νέες τεχνολογίες πέραν της επιχειρηματικότητας έχουν παίξει
καταλυτικό ρόλο στην εκδημοκρατικοποίηση του δημόσιου βίου. Το
μοντέλο δεν είναι πλέον μια από πάνω προς τα κάτω (από το Κράτος
προς τον πολίτη) διάχυση της πληροφορίας, αλλά μια συνεχής
αλληλεπίδραση, όπου ο πολίτης μπορεί να συνδιαμορφώνει την πολιτική
(για παράδειγμα μέσω της διαβούλευσης).
Συνεπώς στο νέο ψηφιακό κόσμο που έχει διαμορφωθεί η
συμμετοχή στα κοινά απέχει μόνο ένα «κλικ». Οι πολίτες και οι πολιτικοί

καλούνται να γίνουν πιο υπεύθυνοι και το «φως» στις δημόσιες
υποθέσεις ισοδυναμεί απλά με την ύπαρξη ηλεκτρονικών αρχείων.
Γιώργος Τσόγκας
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νομού Κορινθίας

 

 

Leave a Reply