image

image

image

image

image

Εικόνα καταστροφής στο κέντρο της πόλης.