Η καλύτερη (;) εντεκάδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας

0

Με αφορμή τις επικείμενες εκλογές για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας (ΕΠΣ.Κ), θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα πλέγμα έντεκα βασικών λειτουργικών αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) ενός τέτοιου αθλητικού οργανισμού. Το πράττω έχοντας κατά νου το νυν διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΣ.Κ.

Καταρχάς, οι αρμοδιότητες διακυβέρνησης των μελών ΔΣ των αθλητικών συμβουλίων διαχωρίζονται σε νομικές και λειτουργικές. Οι νομικές αρμοδιότητες είναι με σαφήνεια προσδιορισμένες κυρίως στο καταστατικό των οργανισμών, σε αντίθεση με τις λειτουργικές αρμοδιότητες που δεν είναι τόσο σαφείς και διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τον σκοπό του οργανισμού. Ας επικεντρωθούμε, λοιπόν, στις λειτουργικές:

 1. Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο πρωτίστως για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ένωσης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τη θέσπιση των στρατηγικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του οργανισμού. Τον αναζήτησα, αλλά τέτοιον δεν βρήκα για την ΕΠΣ.Κ. Για χρόνια δηλαδή, κινούμαστε «όπου φυσά ο άνεμος»…

 2. Το συμβούλιο είναι επίσης υπεύθυνο για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλους οργανισμούς ή ομάδες συμφερόντων, με στόχο την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Οι αθλητικοί οργανισμοί με υψηλό επίπεδο αθλητικής διακυβέρνησης, αναπτύσσουν ανταποδοτικές σχέσεις και μακροχρόνιες συνεργασίες με φορείς που τους στηρίζουν στη διεκπεραίωση των στρατηγικών τους στόχων. Ελλείψει στρατηγικού σχεδιασμού, το παραπάνω διαβάζει μάταιο. Αλλά ακόμα και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, ποιοί άραγε είναι οι συνεργάτες (μυωπικά αποκαλούνται και «χορηγοί») της ΕΠΣ.Κ τα τελευταία (πολλά) χρόνια; Ενδεικτικά, αξίζει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΠΣ.Κ (εδώ: https://www.epskor.gr/) και ακολούθως αυτή, π.χ., του Νομού Ηρακλείου (εδώ: https://www.epsirak.gr/) και να κάνετε μια σύγκριση.

 3. Η προώθηση και ενίσχυση της εικόνας του αθλητικού οργανισμού στην ευρύτερη κοινωνία και τους συνεργάτες αποτελεί, επίσης, αρμοδιότητα του συμβουλίου. Το συμβούλιο επιλέγει ή εγκρίνει τα μηνύματα και το περιεχόμενο της εξωτερικής επικοινωνίας και, συνεπώς, είναι υπεύθυνο εξ ολοκλήρου για την καλλιέργεια θετικής εικόνας στην κοινωνία. Πάλι ενδεικτικά, στο Facebook η ΕΠΣ.Κ «ακολουθείται» από 627 άτομα. Δηλαδή ούτε καν από το σύνολο των ποδοσφαιριστών των σωματείων της (εξαιρώντας τους γονείς αυτών, ή τους προπονητές, τους παράγοντες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη). Κατά αντιστοιχία, η ΕΠΣ Αργολίδας «ακολουθείται» από 1385, ή η ΕΠΣ Ηρακλείου από 2284.

 4. Τα μέλη του συμβουλίου είναι, επίσης, επιφορτισμένα με τη διαχείριση της οργανωτικής απόδοσης, δηλαδή με τον περιοδικό έλεγχο και την παρακολούθηση της καθημερινής διοίκησης της Ένωσης. Η οργανωτική απόδοση αφορά κυρίως τρεις τομείς: (α) την αθλητική ανάπτυξη, (β) τη διοίκηση αθλητικών υπηρεσιών υψηλών επιδόσεων και (γ) άλλες δράσεις του αθλητικού οργανισμού για την προώθηση του αθλήματος. Εκτός από ενημερώσεις για προσεχείς σχολές προπονητών (πολύ σημαντικό φυσικά), τίποτα άλλο άξιο λόγου από την πλευρά της ΕΠΣ.Κ.

 5. Συναφής με την οργανωτική απόδοση είναι και η αρμοδιότητα εποπτείας του Γενικού Διευθυντή ή Εφόρου της Ενώσεως, στις περιπτώσεις οργανισμών που αυτή η θέση είναι έμμισθη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η εποπτεία περιλαμβάνει αρχικά την αξιολόγηση, επιλογή και συμβασιοποίηση του προσώπου αυτού και, στη συνέχεια, τη συνεχή καθοδήγηση και παρακολούθηση της απόδοσής του, ώστε να αναπτύξει πλάνα δράσεων που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση της αποστολής του οργανισμού. Δύσκολα πράγματα…

 6. Το συμβούλιο είναι, επίσης, υπεύθυνο για τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων, ο οποίος κοινοποιείται στη Γενική Συνέλευση των μελών και σε σημαντικούς συνεργαζόμενους ή εποπτικούς φορείς. Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ.Κ όμως, δε δύναται η ευκαιρία σε κάποιον να διαβάσει τον ετήσιο απολογισμό της Ένωσης. Γιατί;

 7. Η διοίκηση των οικονομικών πόρων του οργανισμού αποτελεί μια άλλη σημαντική ευθύνη του συμβουλίου. Άραγε, πώς ένα ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να γνωρίσει πώς διαχειρίστηκε (έσοδα/έξοδα) η Ένωση τα €72,000 του 2019, τα €74,000 του 2018 ή τα €78,000 του 2017;

 8. Άλλη σημαντική αρμοδιότητα του συμβουλίου είναι να διαμορφώσει το γενικό πλαίσιο πολιτικής διακυβέρνησης του αθλητικού οργανισμού, πάνω στο οποίο όλα τα μέλη θα αναπτύξουν επιμέρους δράσεις, υπηρεσίες και προγράμματα, ώστε να επιτύχουν τους στόχους του οργανισμού. Μετά από (πολλά) χρόνια (αν όχι για πρώτη φορά), διαπίστωσα ότι η ΕΠΣ.Κ έκανε συνάντηση με πολιτικό εκπρόσωπο του νομού στη Περιφέρεια. Κάτι σαν προεκλογική (αντί)δράση φάνηκε, παρά σε μια μελετημένη στρατηγική κίνηση.

 9. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ένωσης, το συμβούλιο είναι επιφορτισμένο, επίσης, με τη σημαντική ευθύνη να εποπτεύει ότι η Ένωση τηρεί τη νομοθεσία της χώρας στην οποία εδρεύει, καθώς και το καταστατικό και τους υπόλοιπους εσωτερικούς κανονισμούς που έχει θεσπίσει το ίδιο το συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Τίμια και ειλικρινά, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, οπότε το αφήνω στη κρίση αυτών που είναι σε τέτοια θέση…

 10. Όλοι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν κινδύνους. Είναι ευθύνη του συμβουλίου να προβλέπει εγκαίρως τους κινδύνους αυτούς, να τους αξιολογεί και να αναπτύσσει συγκεκριμένα πλάνα αντιμετώπισης, τα οποία επικαιροποιούνται τακτικά και αξιολογούνται ως προς την αποδοτικότητά τους. Δεν αξιώνουμε, φυσικά, να μπορούσε η ΕΠΣ.Κ να προβλέψει την πανδημία και τις επιπτώσεις της. Αλλά υπάρχουν τόσοι άλλοι «κίνδυνοι» που απαιτούν τέτοια πλάνα αντιμετώπισης, τα οποία φυσικά και απουσιάζουν.

 11. Η τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική, ευθύνη του συμβουλίου είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του έργου και της συνεισφοράς του ίδιου του συμβουλίου ως κορυφαίου οργάνου διακυβέρνησης της Ένωσης. Είναι ευθύνη του συμβουλίου να αξιολογεί σε τακτικά διαστήματα (α) σε ποιο βαθμό οι συναντήσεις είναι παραγωγικές, (β) ποια είναι η συνεισφορά του κάθε μέλους στο συνολικό έργο διακυβέρνησης του συμβουλίου και (γ) πώς η λειτουργία μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο με περαιτέρω εκπαίδευση και παρακίνηση.

Θα είχε ενδιαφέρον να λάβουμε απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα. Από την άλλη, η οσονούπω ετυμηγορία των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της ΕΠΣ.Κ, θα δείξει αν η προαναφερθείσα…ενδεκάδα, υπήρξε πράγματι στα καλύτερά της τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας αποτελέσματα, αλλά και «θέαμα» (!) σε αυτούς που την ακολουθούν και για τους οποίους υφίσταται.

Δρ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Υποψήφιος για την ΕΠΣ.Κ με τον συνδυασμό «Όραμα Αλλαγής»

Leave a Reply