Η απάντηση του αντιδημάρχου Κορινθιων κ. Ζωγκου για την τουριστική προβολή

0

Η απάντηση του αντιδημάρχου κ. Ζωγκου για το δημοσίευμα μας σχετικά με τις αναθέσεις των 14800 ευρώ.

Σχετικά με το δημοσίευμά σας που αφορά την Τουριστική Προβολή του Δήμου Κορινθίων  σας γνωρίζουμε ότι :
“Η Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων. Με την δημοσιονομική έννοια, είναι η διοικητική πράξη (απόφαση του αρμόδιου Διατάκτη), με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση πριν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια.” Επομένως ,η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  δεν είναι Απόφαση Ανάθεσης αλλά η δέσμευση του  Δήμου ότι ΟΤΑΝ προκηρυχθεί και στην συνέχεια ΟΤΑΝ ανατεθεί ένα έργο ή μια υπηρεσία θα μπορεί να πληρωθεί.Σας αποστέλλουμε την Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 222/2019. Θα ήταν ορθό να επικοινωνείτε στο μέλλον με τους αρμόδιους φορείς  προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένες δημοσιεύσεις.

Απάντηση αν μη τι άλλο μη ικανοποιητική…

Απάντηση