Η 8η μονοκρατορία και η προφητεία-υπόσχεση, Αποκάλυψη 18:1-4

0

Ο θαυμασμός του κάλλους και η βεβήλωσή του μέσω εκφυλισμού

(Ο εκφυλισμός, ο αντικαταστάτης του μεσαίωνα)

Η κεκαλυμμένη άγνοια παρουσιάζει τα θύματά της, τους βάρβαρους, ως υπαίτιους των ιστορικών καταστροφών.

Μία συνεργασία της άγνοιας με την βαρβαρότητα, αόρατη συνεργασία, την οποία κάνει ορατή το κάλλος. Το κάλλος της θείας δημιουργίας, το διαμοιρασμένο σε κάθε κτιστό κατά το μέτρο της αντοχής των κτισμάτων. Θεία δωρεά προς όλους κατά το μέτρο της θείας ακριβοδίκαιης δωρεάς. Έτσι, ηθέλησε η Θεία Πανσοφία, αστήρ αστέρος να διαφέρει εν δόξη (και διανοιγόμενος ο νους των κτισμάτων, ασώματων και ενσώματων, να αντιληφθεί γιατί έτσι ηθέλησε η Θεία Πανσοφία………)

Είναι φυσικόν η άγνοια, η άγνοια η απόλυτη ασχήμια, παράγωγο της αντεστραμμένης ανώτερης κτιστής ωραιότητας, ως αντεστραμμένη είναι φυσικόν να έχει μεταβληθεί σε απόλυτη ασχήμια, ασχήμια μεταφυσικές σκιές οι οποίες κατευθύνουν την παγκόσμια σκιά (το πνευματικό σκότος). Και ποιόν μπορεί να πείσει η απόλυτη ασχήμια, η τόσο φοβερή τρομακτική και αποκρουστική; Σοφίστηκε τη δημιουργία των βαρβάρων, και μετά τους καθοδήγησε και μέχρι τώρα τους καθοδηγεί εναντίον του κάλλους της θείας δημιουργίας (μου έρχονται στην μνήμη οι πρωταγωνιστές, οι νόμιμοι και μόνιμοι πρωταγωνιστές, πρωταγωνιστές κατευθυνόμενοι εναντίον του κάλλους. Οι εναλλασσόμενες φευγαλέες σκιές μέσα στην παγκόσμια σκιά, πορευόμενες σκορπούν και αφήνουν την ασκήμια).

Γνωρίζων η ανθρωποκτόνος πηγή της άγνοιας το μειονέκτημά της, εσωτερικό και εξωτερικό, απέναντι στο εναπομείναν κάλλος της θείας δημιουργίας, απέκρυψε αυτό το μειονέκτημά της από τα θύματά της, τους βάρβαρους, για να είναι μόνιμα πλανεμένοι, βάρβαρους που δημιούργησε και τους οργάνωσε εναντίον του εναπομείναντος κάλλους, τους οργάνωσε διδάσκοντάς τους διαχρονικά μέσω εκφυλισμού, τα τεχνάσματα της αρπαγής και βεβήλωσης του κάλλους. Και αυτό, μόνο προς απόλαυση των βαρβάρων, και έτσι φαίνεται να μην διεκδικεί κάτι. Και εδώ έχουμε την απάτη στη συνεργασία της βάρβαρης άγνοιας με την πηγή της άγνοιας. Η βάρβαρη άγνοια δεν έχει κατανοήσει τί αντάλλαγμα προσφέρει στην πηγή της άγνοιας, και αυτή (η πηγή της άγνοιας) της προσφέρει τα εναλλασσόμενα κατά εποχές εκφυλιστικά τεχνάσματα, δηλαδή την αντίθετη φορά της Θείας Αλλαγής, της Θείας Ανανεούμενης Ωραιότητας, του μόνιμα ανανεούμενου Θείου Κάλλους. Και έτσι αποδεικνύεται ότι η άγνοια είναι θεός της ανανεούμενης κεκαλυμμένης ασχήμιας. Δεν έχει κατανοήσει μέχρι σήμερα η βάρβαρη άγνοια την οδύνη της πηγής της άγνοιας, η οποία βλέπει ως σωσίβιο τους βάρβαρους και τους υποτεταγμένους από την βαρβαρότητα. Και ως σωσίβιο, διότι οι άνθρωποι διαθέτουν αυτό που λείπει στον εωσφόρο και το τάγμα του, διαθέτουν την ζωοφόρο θεία συντηρήτρια ενέργεια, την οποία οι δαίμονες, ως κατακτητές του ανθρωπίνου αυτεξούσιου, μοιράζονται. (Εδώ, χρειάζεται ανάλυση της δωρεάς των δαιμόνων προς τον οριακό βίο των κατακτημένων τους, δωρεά για να μην αντιληφθούν οι κατακτημένοι την απεριόριστη εναλλαγή της Θείας Ωραιότητας, ωραιότητα την οποία βίωνε πριν εκπέσει εκ του αξιώματος. Και αυτό (η ανάλυση) είναι έργο των ψυχολόγων αφού προηγουμένως δραπετεύσουν από την παιδεία-είδωλο).

Εξωτερικό μειονέκτημά τους, η απόλυτη ασχήμια, αόρατος ασχήμια στον βιολογικό οφθαλμό διότι είναι μόνο πνεύμα, και μόνο με ενόραση συλλαμβάνονται τα ασώματα πνεύματα. Την κληρονόμησαν την ασχήμια τους την στιγμή της εξόδου τους από το απόλυτο σκουπιδοφάγο κενό. Εκεί είχαν φυλακιστεί πέφτοντας από το αξίωμά τους, χρησιμοποιώντας λάθος το αυτεξούσιό τους (αλαζονεία). Οι τερατώδεις παραμορφώσεις των κτιστών ασώματων πνευμάτων εντός του απόλυτου κενού. Εκεί παραμορφώνονται, τεραμορφώνεται το κάλλος. Πολύμορφες τερατώδεις αόρατες μορφές ξεπήδησαν από το απόλυτο κενό με αιτία την πρώτη σκύλευση του Άδη, βλέπετε Ιώβ 38:17-18.

Είναι η πρώτη φορά που τα πνεύματα, τερατόμορφα πνεύματα αντικρίζουν το ένα το άλλο και μπαίνουν σε τάξη κάτω από τον ηγέτη τους εωσφόρο. Ξεχύνονται λυσσαλέα στο ήδη δημιουργηθέν υλικό σύμπαν αναζητώντας από αυτό, αυτό που τους λείπει εσωτερικά (το εσωτερικό μειονέκτημα) την θεία συντηρήτρια ενέργεια προς την υλική δημιουργία. Όπου το κάλλος της Θείας Συντηρήτριας Ενέργειας, εκεί και η απόλυτη ασχήμια, ο κλέφτης της ωραιότητας, πώς να το αντιληφθούν αυτό οι βάρβαροι;

Βάρβαροι, τα κλεφτρόνια του αρχικλέφτη εωσφόρου, ο οποίος δίδαξε τα κλεφτρόνια να κλέβουν την υλική ενέργεια, ευχάριστη κλοπή η οποία διαδόθη παντού μέσω ευκολίας, ευκολία πανούργο δόλωμα διότι όλοι μαζί κλέβουμε την κτίση της θείας δημιουργίας, ενώ θα έπρεπε να την συντηρούμε επιβλέποντάς την.

Ο ετερόφωτος ανήμπορος εωσφόρος, ανήμπορος ως ετερόφωτος να προσφέρει συντήρηση στη θεία κτιστή δημιουργία, προσφέρει στα κλεφτρόνια, τους ιλουμινάτους, την γνώση της διοίκησης των εθνών για να είναι εκείνος αόρατος και να γίνει ορατός αφού οι ιλουμινάτοι θα του έχουν τελειώσει τη δουλειά, την τέλεια υποταγή των λαών στον εωσφόρο.

Ανόητοι ιλουμινάτοι, ετερόφωτος ο κτιστός ασώματος εωσφόρος, ετερόφωτοι και εσείς, κτιστοί εν σώματι, πώς δεν κατανοείτε ότι, ό,τι είναι ετερόφωτο έχει την ανάγκη του Αυτόφωτου Τροφοδότη του, δηλαδή τη δωρεά του Δημιουργού του και Συντηρητή του; Πώς δεν κατανοείτε ότι εκείνος (ο εωσφόρος) και εμείς, εξαιτίας της Αυτόφωτης Δημιουργού και Συντηρήτριας Πηγής, υπάρχουμε; Άρα, η υλική ενέργεια είναι παράγωγο της Άυλης Θείας Ενέργειας την οποία εκείνος την γνώριζε, διότι την βίωνε πριν την πτώση του; Ενώ εμείς, απομακρυσμένοι από την τέλεια δημιουργική υλική και πνευματική μας κτίση, απομακρυνόμενοι καθ’ υπόδειξη εκείνου ξεχάσαμε την τέλεια δημιουργική αρχή. Τέλεια δημιουργική αρχή, η οποία δεν εχάθη, εθάφτη στο υποσυνείδητο. Και αυτό αποδεικνύεται από τα θαύματα, θαύματα τα οποία θεραπεύουν τις κακώσεις που δημιουργούμε καθ’ υπόδειξη εκείνου. Πώς δεν κατανοείτε ότι εκείνος ως ετερόφωτος, άρα και ανήμπορος, μόνο να αντιγράφει αντιστρέφοντας δύναται; Παράδειγμα, ο τελικός του στόχος είναι, αντιγραφή της θείας επιθυμίας, μία ποίμνη ένας ποιμήν. Και αν αυτό το επιτύχει αντίστροφα ως ετερόφωτος, πώς θα μας συντηρήσει; Δεν κατανοείτε ότι η συντήρηση της δημιουργίας διαιωνίζεται εξαιτίας των ολίγων που δεν έχετε ακόμη κατακτήσει. Και ανοήτως προσπαθείτε και αυτούς να κατακτήσετε, άρα συντομεύετε το τέλος μας.

Ανήμπορο επιλέξατε και η ανημπορία του θα σας συμπαρασύρει, και μαζί σας θα συμπαρασυρθούν οι λαοί που χαζέψατε, και αυτό από δική σας επιλογή. Επιλέξατε να αντιγράψετε και να αντικαταστήσετε αντιγράφοντας το θείο Δίκαιο (η ανημπορία των ετερόφωτων να παραγάγουν κάτι δικό τους). Μάθετε ότι η μόνη αδυναμία της Αλήθειας, του Ναζωραίου, είναι ότι δεν δύναται να παραβιάσει το αυτεξούσιό μας για να μας γλυτώσει………………………… Αυτό που οι λαοί το γνωρίζουν, δηλαδή είναι παράνομη η παραβίαση του αυτεξούσιου, και τους παραμυθιάσατε να το δεχθούν, να δεχθούν την εξαφάνιση του ανθρώπινου δικαιώματος και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο έπακρον. Και γνωρίζοντας ο εωσφόρος ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα από το θείο Δίκαιο να καταστρέφει χωρίς τη συμμετοχή των ανθρώπων, βλέπει την ήττα του να έρχεται από την προφητεία-υπόσχεση προς τους αδικαίωτους, Αποκάλυψη 6:9-12.

Και πώς θα αγνοήσει το θείο Δίκαιο αυτούς που δεν συμπαρασύρατε; Αυτούς το θείο Δίκαιο θα προφυλάξει, και εσάς θα αγνοήσει. Κουρασμένο το θείο Δίκαιο από την περιφρόνηση των σωστικών του προσεγγίσεων, θα σας αφήσει να τελειοποιήσετε το έργο σας, την διεύρυνση του λάκκου μέσα στον οποίο θα θαφτεί η βασιλεία των αμαρτωλών και θα πικραθεί ο Ναζωραίος, ο Οποίος τα πάντα εν σοφία και δικαιοσύνη διοικεί, συντηρεί και εξελίσσει. (Εξέλιξη προς την ανακατάκτηση της εναπομείνουσας θαμμένης τελειότητας).

Το ενεργοποιημένο δίκαιο, το οποίο δίνει χάρη στον ενεργοποιητή της δικαιοσύνης, ενεργοποιητής της δικαιοσύνης, ο διώκτης της αρμονίας, του δίνει χάρη προς σωφρονισμό, πρέπει να κατανοήσει ότι είναι ετερόφωτος. Και για την επαναφορά της αρμονίας το ενεργό δίκαιο (ήτο ανενεργό όσο βασίλευε η αρμονία) χρησιμοποίησε συνεργαζόμενο το θείο έλεός Του, γι’ αυτό το Θείο Έλεος τα πάντα εν σοφία και δικαιοσύνη διοικεί, συντηρεί και εξελίσσει. Μία εξέλιξη με την επίβλεψη της Θείας Δικαιοσύνης, η οποία εναγωνίως επιθυμεί και παρατηρεί το έργο του Θείου Ελέους, επιθυμεί να εισακουσθεί το Θείο Έλεος για να απελευθερωθεί το Θείο Δίκαιο, να απελευθερωθεί από την υποχρέωση της ποινής. Γι’ αυτό μόνο το Θείο Δίκαιο ως παρατηρητής έχει το δικαίωμα να σταματήσει την κάθοδο της Θείας Συντηρήτριας Ενέργειας προς κάθε κτιστό, υλικό και πνευματικό, και να προκαλέσει Συντέλεια, Συντέλεια την οποία δεν επιθυμεί (ουδείς δημιουργός θέλει να σωριαστεί το δημιούργημά του).

Τί θα συμβεί όμως όταν η Θεία Συντηρήτρια Ενέργεια δεν θα έχει πού να επαναπαυθεί διότι θα διώκεται εκατό τοις εκατό από τον κατά χάριν θεό άνθρωπο; Τότε υποχρεωτικά, η Συντέλεια, η ανεπιθύμητη συντέλεια για το Θείο Δίκαιο, επιθυμητή ανοησία όμως από την πηγή της άγνοιας και την καθοδηγούμενη από αυτήν βάρβαρη άγνοια.

Πώς να αντιληφθούν οι βάρβαροι τον αόρατο ετερόφωτο κλέφτη, τον γνώστη των μυστικών της ύλης, ανήμπορος όμως ως ετερόφωτος να την συντηρήσει; Και γι’ αυτό προσφέρει κάθε υλική χλιδή στον άνθρωπο για να μοιράζεται αοράτως την θεία πνευματική τροφοδοσία του, και με την σειρά τους τα θύματά του να τον θεοποιούν για την προσφορά της χλιδάτης ακολασίας. Άρα συμπεραίνεται ότι μόνο το κάλλος μπορεί να τον προδώσει, δηλαδή οι συνεργάτες του βάρβαροι καταστρέφοντας και βεβηλώνοντας το περιβαλλοντικό κάλλος και ανθρώπινο κάλλος προς ικανοποίησή τους, έτσι αρχίζει η προδοσία της πηγής της άγνοιας. Και ματαίως όλοι μαζί, η πηγή της άγνοιας και η βάρβαρη άγνοια προσπαθούν μέσω της διαχρονικής κατοχής των αρχόντων των λαών (τις φευγαλέες σκιές) να διασκεδάσουν την προδοσία τους.

Παράδειγμα, τότε στον Μεσαίωνα πιασμένα κατοχικά, όπως και τώρα, όλα τα πόστα κανείς δεν επαναστάτησε εναντίον του Μεσαίωνα. Την κακοποίηση του κάλλους τότε την παρουσίαζαν ως θέαμα, και όλοι μαζεύονταν στις πλατείες του Μεσαίωνα για να απολαύσουν το θέαμα. Τους ξέφυγε όμως ο επαναστάτης ο οποίος εγκρέμισε τον Μεσαίωνα, ο επαναστάτης ο πόνος, το δάκρυ και το αίμα των βασανιζομένων, βασανιζομένων προς θέαμα, αντίγραφο της αρένας της αρχαίας Ρώμης, βλέπετε Άγιο Δημήτριο, Νέστορα και Λυαίο. Ο δραπέτης επαναστάτης ο πόνος, το δάκρυ και το αίμα, με σημαία το θάρρος την αφοβία, θέαμα αληθινό που εξευτίλισε το ψευτοθέαμα και ενεργοποίησε το συναίσθημα του όχλου, και ανάγκασε τον Μεσαίωνα να οπισθοχωρήσει για να αναδιοργανωθεί. Και έκανε την εμφάνισή του ως μοντέρνος μεσαίωνας με όπλο τα εκφυλιστικά του καλούδια.

Το πάθημα τούς έγινε μάθημα, εδώ το κάλλος δεν βεβηλώνεται, ο πόνος, το δάκρυ και το αίμα σταμάτησε στις πλατείες, το σταμάτησε ο μεσαίωνας αλλάζοντας φορεσιά. Αυτούς που ενοχοποίησε ο πόνος, το δάκρυ και το αίμα, κρύφτηκαν δεν τιμωρήθηκαν (βλέπετε Ζαχαρίας 2:3-5).

Το γυναικείο κάλλος, το χαϊδεύουν, το καλλωπίζουν, το οργανώνουν για να το χρησιμοποιήσουν ως δόλωμα (βλέπετε Χόλυγουντ και τις μιμούμενες το Χόλυγουντ). Εδώ, οι δήμιοι του μεσαίωνα διαφημίζονται ως σωτήρες για να αφαιρέσουν από την μνήμη των λαών τον μοναδικό Σωτήρα, τον Ναζωραίο. Οργανωμένοι αόρατοι δήμιοι, καλλωπισμένοι ως γυναικείο δόλωμα μάς δημιουργούν τις πάσης φύσεως ανάγκες, τις θεραπεύουν και θεοποιούνται. Παρ’όλα αυτά η πίστη παρέμεινε, ο Ναζωραίος διατηρείται, αυτοί που διατηρούν τον Ναζωραίο δεν ακουμπούν τα δολώματα.

Εδώ ο ετερόφωτος εωσφόρος βλέποντας την αποτυχία του, την αποτυχία του μέσω του κατευθυνόμενου ενσώματου παγκόσμιου στρατού του, πανικοβάλλεται από τα αποτελέσματα του μοντέρνου μεσαίωνα. Αυτά δείχνουν για μία ακόμα φορά την ήττα του, και το μόνο που του απέμεινε ως όπλο είναι η επιστροφή στον μεσαίωνα, η επιστροφή στον μεσαίωνα μέσω παγκόσμιας ανάγκης. Τα εργαλεία για τη δημιουργία της παγκόσμιας ανάγκης προϋπήρχαν καλά φυλαγμένα μέσα στην άπληστη αλαζονεία των θυμάτων του. Αλαζονεία και απληστία, τα πανούργα αόρατα δεσμά του κατοχικού του στρατού εναντίον της ανθρωπότητας. Κατοχικός στρατός τα θύματά του, τα οποία ετοιμάζεται να θυσιάσει και μαζί τους και την πλανεμένη ανθρωπότητα, διότι απέτυχε το πλάνο του και δεν τους χρειάζεται. Αυτό δηλαδή που έκανε την εποχή του φαραώ επί Μωυσή. Τους καταπόντισε στην Ερυθρά μαζί με τους επίγειους μάγους του, τους καταπόντισε για να εξαφανίσει μαζί τους και την γνώση που τους δίδαξε. Αυτή είναι η τύχη των οπαδών του και αυτή θα είναι μέχρι την συντέλεια. Η οριακή γνώση του ετερόφωτου δημιουργεί την ανάγκη της προδοσίας των θυμάτων του.

Παύσετε να παλινδρομείτε εκτός του προφητικού λόγου της Αποκαλύψεως της Πάτμου. Σήμερα η ανθρωπότητα κατά τον υιό της βροντής της Πάτμου (του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου) ευρίσκεται στην εποχή της 8ης μονοκρατορίας, της 8ης εκ των 7 μονοκρατορίας, Αποκάλυψη 17:9-15.

Κατά το 17:9-15, το μόνο αληθινό, και ό,τι δεν συμφωνεί με αυτό είναι ψεύτικο, διότι επί του Ιωάννου του Θεολόγου ο 6ος ήτο η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, οι 5 είχαν πέσει, ο 7ος είναι η Οθωμανική αυτοκρατορία μετά την Ρωμαϊκή, και η σημερινή παγκοσμιοποίηση είναι η 8η εκ των 7.

(Εδώ, έχω να πω κάτι ωφέλιμο στον φίλο και καρντάση Ερντογάν, και εύχομαι φίλε και καρντάση να μπορέσεις να ξεχωρίσεις τους φίλους από τους εχθρούς. Η θεία πανσοφία παρέδωσε την Πόλη και την Αγία Σοφία στους Οθωμανούς για να μην πέσει στα χέρια των πανούργων που μέχρι τώρα προσπαθούν εκ των έσω να αλλοιώσουν τον Θείο λόγο. Εκείνον τον Θείο λόγο, φίλε και καρντάση, που πριν το Κοράνι με όπλο τον έμφυτο νόμο ενεργοποιούσε και ενεργοποιεί τη συνείδηση των ανθρωπίνων οντοτήτων, εκείνο τον έμφυτο νόμο τον οποίον έκανε γραπτό ο Ναζωραίος ….για να μην ξεχαστεί ποτέ πάλι. Για να τον διαβάζουν και να βλέπουν το λάθος μέσω συνείδησης, δηλαδή συνείδηση και γραπτός νόμος του Ναζωραίου συμπορεύονται.

Και δεν σε βγάζω εκτός Κορανιού, φίλε και καρντάση, διότι στο Κοράνι αναφέρεται: Πρώτα ο Αδάμ, μετά ο Νώε, μετά ο Αβραάμ, μετά ο Μωυσής, μετά ο Χριστός και τελευταίος ο Μωάμεθ. Όλοι αυτοί, κατά το Κοράνι, είναι απεσταλμένοι από τον αληθινό Θεό, απεσταλμένοι να διαδώσουν τον αληθινό θείο λόγο Του. Εδώ παρατηρούμε από την διαμάχη των οπαδών των απεσταλμένων του Θεού, ο Θεός άλλα έλεγε στον έναν απεσταλμένο και άλλα στον άλλον; Με αποτέλεσμα το αιματοκύλισμα των οπαδών. Και ενώ, φίλε και καρντάση, ο μόνος από όλους τους απεσταλμένους του Θεού που θυσιάσθηκε χύνοντας το αίμα του , άρα δεν προκάλεσε αιματοχυσία, είναι ο Χριστός, ο Χριστός ο μονογενής υιός της Μαριάμ, και ενώ μητέρα και υιός δημιούργησαν την Αγία Σοφία επιλέγοντας την τοποθεσία, την γνωστή τοποθεσία για να κτίσουν τον θαυμαστό οίκο Τους , τον οποίον μέχρι σήμερα παγκοσμίως οι λαοί θαυμάζουν, μόνο Αυτόν τον Οίκον Του βεβηλώσατε και οι χριστιανικοί λαοί έμειναν απαθείς. Τολμήσατε και βεβηλώσατε αυτό το παγκόσμιο θείο μνημείο και υπογράψατε το τέλος σας, και αυτό δεν είναι απειλή, είναι φιλική παρατήρηση. Μία φιλική παρατήρηση, η οποία ερμηνεύει σωστά τον αληθινό Θεό, και είναι αδύνατον ο αληθινός Θεός να παραπληροφόρησε τους απεσταλμένους Του για να αιματοκυλίσει τους λαούς. Αυτό συμβαίνει, διότι εμείς ερμηνεύσαμε τον Θεό με το δικό μας μεταπτωτικό συναίσθημα. Η αληθινή ερμηνεία ευρίσκεται στον προ-πτωτικό Αδάμ (τον πρώτο του Κορανίου) και στον προτελευταίο του Κορανίου, τον Χριστό (τον δεύτερο Αδάμ). Ο πρώτος Αδάμ γνώρισε την αφθαρσία και δεν την διατήρησε, ο δεύτερος Αδάμ άφθορος εις τους αιώνας,

Δηλαδή, φίλε και καρντάση, αν η Πόλη και η Αγία Σοφία έπεφταν στα χέρια των Παπικών, σήμερα δεν θα υπήρχε Ελληνισμός, ήλπιζαν στους Οθωμανούς να αφανίσουν τον Έλληνα, ο Έλληνας όμως άντεξε, οι Οθωμανοί απέτυχαν και οι Παπικοί πικράθηκαν. Άντεξαν οι Έλληνες επιλέγοντας για προστάτες μόνο την μοναδική μητέρα και τον μοναδικό υιό της, τους μοναδικούς που εργάσθηκαν και εργάζονται για την επαναφορά της διωγμένης αρμονίας, διωγμένη αρμονία από αυτούς που αιματοκύλισαν την ανθρωπότητα, και τώρα πάλι προσπαθούν να αιματοκυλίσουν με συγκατάθεση την απάθεια των λαών. Και τώρα δοκιμάζουν πάλι με σένα, φίλε και καρντάση. Πρέπει να καταλάβεις, φίλε και καρντάση, ότι δεν υπάρχει άλλος να υλοποιήσει την επιθυμία τους, σε έχουν κάνει πειραματόζωο, φανερό πειραματόζωο. Και πώς είναι φανεροί αυτοί, οι οποίοι πειραματίζονται επάνω σου; Είναι φανεροί διότι σε εξοπλίζουν και παράλληλα σε ενοχοποιούν ως νέο Χίτλερ. Γιατί, φίλε και καρντάση, δεν τους λες, εγώ δεν δύναμαι να μοιάζω στον Φύρερ διότι εκείνος είχε δική του πολεμική μηχανή, ενώ εμένα οι Δυτικοί με εξοπλίζουν, άρα και οι Δυτικοί 4ο Ράιχ είναι. Και αφού αυτό δεν τολμάς να το πεις, φίλε και καρντάση, μετά την αιματοχυσία εσένα θα ενοχοποιήσουν και αυτοί θα το παίζουν ειρηνοποιοί, και θα μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ ειρήνες, βλέπε Κίσινγκερ.

Αυτός ο άνθρωπος, ο Κίσινγκερ, γνωρίζει πώς έπεσε σε μία νύκτα από την Μηδοπερσία ο Βαλτάσαρ, ο γιός του Ναβουχοδονόσορα, αιτία που έπεσε, η βεβήλωση των ιερών της Κιβωτού της Διαθήκης, το ίδιο ακριβώς έκανε και ο δικός μας ο Αντίοχος Δ´, ο απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βεβήλωσε και αυτός τα ιερά σκεύη της Κιβωτού της Διαθήκης, και αφανίσθη. Το ίδιο ακριβώς έβαλαν και σένα, φίλε και καρντάση, να κάνεις, βεβήλωσες τα ιερά του ναού της Θείας Σοφίας (τα ιερά που σου εμπιστεύτηκε να διαφυλάξεις) και συνεχίζεις τις βεβηλώσεις.

Ξέρεις τί σημαίνει αυτό, φίλε και καρντάση; Ένα σμπάρο δύο τρυγόνια, Ελλάδα και Τουρκία προς αφανισμό. Και κυρίαρχοι του υπεδαφικού πλούτου, οι συνεργάτες του Κίσινγκερ. Η συνέχεια σε άλλο έντυπο, φίλε και καρντάση Ερντογάν).

ΥΓ. Και σου δωρίζω μία δική μου παρατήρηση, φίλε και καρντάση, και γνωρίζω ότι μπορείς να την ερευνήσεις, να την αναλύσεις, διότι από τότε πριν την πτώση της Πόλης και μέχρι σήμερα, διαθέτετε άριστους οιωνοσκόπους: Γιατί η Μεγάλη Βρετανία έπαυσε να είναι μεγάλη, και γιατί η Κύπρος έμεινε μισή; Η αιτία είναι η ίδια και για τους δύο (είναι αντίγραφο της πτώσης των 7 μονοκρατοριών). Και η αιτία είναι η Μονή Μαχαιρά. Εκεί επέλεξε η Εικόνα η Μαχαιριώτισσα να μετακομίσει μαζί με το μαχαίρι της. Και απαίτησε από τους αδελφούς Κύπριους, η Μονή να έχει άβατο (να μην την επισκέπτονται γυναίκες). Και αυτό οι Κύπριοι δεν το σεβάστηκαν, και μέχρι σήμερα το αγνοούν, το αγνοούν οι αδελφοί Κύπριοι, αν και η Παναγία η Μαχαιριώτισσα τούς προειδοποίησε παραδίδοντας στις φλόγες δύο φορές τη Μονή. Αγνόησαν την προειδοποίηση.

Οι οιωνοσκόποι της βασιλικής αυλής της Μεγάλης Βρετανίας συμβούλευσαν τους Άγγλους να αφοπλίσουν την Εικόνα, και μετέφεραν το μαχαίρι της Εικόνας στην Αγγλία. Δεν κατανόησαν, και μέχρι σήμερα δεν κατανοούν ότι μετέφεραν στην χώρα τους Ρομφαία, εχθρική Ρομφαία και εχθρική διότι, είναι θράσος να κλέβεις την Μητέρα του Ναζωραίου, όπως και θράσος είναι να μην σέβεσαι την επιθυμία της Μητέρας του Ναζωραίου. Αποτέλεσμα, Κύπρος και Αγγλία μοιράστηκαν την ποινή.

Τί θα ακολουθήσει άραγε εναντίον της διαχρονικής απείθειας, της βεβήλωσης και της απάθειας για την βεβήλωση; Γι’ αυτό έχει προειδοποιήσει ο Αρκάδιος, ο άγνωστος φίλος των λαών, ο Παναγιώτης ο Χρονάς από τα Μαυριά της Γορτυνίας. Έχει προειδοποιήσει μέσω της Αποκάλυψης του υιού της βροντής, του υιού της Πάτμου, του Ιωάννου του Θεολόγου, του μοναδικού γιού της Μαριάμ μετά την Ανάσταση και Ανάληψη του Υιού του Ανθρώπου, του αληθινού Υιού του Ανθρώπου, του εκ Πνεύματος Αγίου Θεανθρώπου, του Ναζωραίου.

Αν μιλήσεις, φίλε και καρντάση, θα σωθούν πολλά, αν δεν μιλήσεις, θα μιλήσει μετά το αιματοκύλισμα, η φωνή του Αγγέλου, Στώμεν Στώμεν τιμωρήθηκαν οι απειθείς, οι απανταχού απαθείς…………………………………………………

Αθήνα, 01/12/2020

Βασίλειος Ρογοκένης

Κιν.: 6984918861

e-mail: tisagorevinvouletai.ffee@yahoo.gr

Απάντηση