H Λαϊκή Συσπείρωση για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

0

Παρέμβαση του εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπείρωσης Βαγγέλη

Γούργαρη για την διαχείριση των απορριμμάτων

Κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Η πόλη και τα χωριά του Δήμου Τρίπολης βιώνουν τις τραγικές συνέπειες

του πιο ακραίου μεθοδευμένου αδιεξόδου στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων σε αποσύνθεση απειλούν την υγεία ακόμη και

τη ζωή των κατοίκων, ο Δήμος βρίσκεται για τρίτη φορά σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης και τα πράγματα από μέρα σε μέρα γίνονται δραματικότερα.

Ολόκληρη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει γίνει σκουπιδότοπος.

Την Παρασκευή 13-2-2015 ήρθε στην Τρίπολη ο οικολόγος αναπληρωτής

Υπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Τσιρώνης, ερίζουν διάφοροι για το ποιος

«κατέβασε» τον Υπουργό στην Τρίπολη γεγονός που δεν έχει καμία σημασία.

Εκείνο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι ο κ. Υπουργός όχι μόνο δεν

έδωσε λύση αλλά τάχτηκε ξεκάθαρα με την επιχειρηματική δραστηριότητα

στα απορρίμματα, δηλαδή με την αιτία που γέννησε το πρόβλημα.

Λίγες μέρες νωρίτερα στην Αττική η Περιφερειάρχης κυρία Δούρου

πραγματοποίησε διεθνές συνέδριο για τα απορρίμματα.

Δεν είναι ώρα για τέτοια, δεν είναι ώρα για φιλοσοφικές αναζητήσεις ούτε για

παραινέσεις του τύπου κρατείστε τα σκουπίδια στα μπαλκόνια σας, η οξύτητα

του προβλήματος επιβάλλει άμεσες λύσεις.

Τώρα πρέπει να φύγουν τα σκουπίδια από την πόλη και τα χωριά του Δήμου

Τρίπολης, να τελειώνουμε με τα επιχειρηματικά συμφέροντα στον τομέα των

απορριμμάτων, για χάρη αυτών των συμφερόντων βάζουν σε κίνδυνο το

Μαίναλο δεν υπολογίζουν Νατούρα δεν υπολογίζουν τίποτα.

Όλες οι άλλες παρατάξεις δεν λέτε κουβέντα για την επιχειρηματική δράση

στα σκουπίδια.

Είναι ώρα να γίνει πράξη η ομόφωνη απόφαση του Δήμου Τρίπολης, να μην

υπογραφεί η σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και η

διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται μέσα από Ενιαίο Δημόσιο Φορέα

χωρίς καμία ανάμειξη ιδιωτών, για να μπορούν οι Δήμοι να κάνουν διαχείριση

σε όφελος των δημοτών.

Είναι η ώρα για τη διαμόρφωση ενός νέου Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης

των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα

παρακάτω:

 Καθορισμός και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, με κύριο την πρόληψη

της παραγωγής απορριμμάτων. Ακολουθεί η προώθηση της ανακύκλωσης με

διαλογή στην πηγή των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού και

του οργανικού κλάσματος (βιοαποβλήτων) με κομποστοποίηση και κατόπιν η

μηχανική ανακύκλωση ενός μέρους του υπολειμματικού ρεύματος των

σύμμεικτων αποβλήτων. Το μέρος των σύμμεικτων ΣΑ που δεν υπόκειται σε

επεξεργασία, καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας των

σύμμεικτων και των προδιαχωρισμένων ρευμάτων, οδηγούνται σε χώρους

ασφαλούς υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

 Καθορισμός σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή

(συλλογή και τοπική μεταφορά) των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες του

οικείου δήμου και για την εξασφάλιση σύγχρονου εξοπλισμού και υποδομής.

Είναι απαραίτητο να εξετάζεται κάθε φορά, με συνδυασμένα κριτήρια, η

κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

 Ειδική μέριμνα οφείλεται στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης

Αποβλήτων για την ουσιαστική αποκατάσταση όλων, με συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα έργων που θα τηρείται και χρηματοδοτήσεων από κεντρικούς

κοινοτικούς και εθνικούς δημόσιους πόρους.

 Καθορισμός των κριτηρίων καταλληλότητας σε κάθε Περιφέρεια

ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης και σύνταξη χαρτών με τις περιοχές

αποκλεισμού, των κριτηρίων αξιολόγησης ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης

για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων χώρων, προκειμένου να επιλεγεί ο πλέον

πρόσφορος για την εξυπηρετούμενη περιοχή με σαφή και δεσμευτικό οδηγό

για τη βαθμολόγηση που αντιστοιχεί στο κάθε κριτήριο.

 Ουσιαστική ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργάνωση του έμψυχου

δυναμικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου με μόνιμη σχέση εργασίας στο

δημόσιο.

Απάντηση