Ο ευρών θα πάρει κέρασμα….αλλά έτσι και είναι δημοσιογράφος 
θα πάρει μόνο την λουκουμόσκονη.
Υ.Γ: Τις φωτογραφίες μας έστειλε φίλος και αναγνώστης .