Γνωρίστε το CORPORATE χαρτοφυλάκιο της HellasFin 

0

Αξιοποιήστε την τεχνογνωσία των επενδυτικών συμβούλων και διαχειριστών της HellasFin, επιλέγοντας το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο CORPORATE. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο είναι φτιαγμένο για εταιρίες που επιθυμούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα κεφάλαιά τους.

Η εταιρία μπορεί να επιλέξει, τη στρατηγική επένδυσης μέσω των Πρότυπων Χαρτοφυλακίων της HellasFin, να δημιουργήσει μία στρατηγική Τailor Μade ή να ξεκινήσει να «χτίζει» επενδυτικό κεφάλαιο μέσω σταδιακών τοποθετήσεων.

Πρότυπα Επενδυτικά Χαρτοφυλάκια (Model Investment Portfolios): Αποτελούνται από εισηγμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, επιλεγμένα από τις λίστες εξεταζόμενων προϊόντων της εταιρίας. Κάθε εβδομάδα ενημερώνονται οι αποδόσεις και τα στατιστικά των χαρτοφυλακίων τα οποία παρακολουθούνται και διαχειρίζονται από την Επενδυτική Επιτροπή της HellasFin.

Tailor Made Χαρτοφυλάκια: Ένας επενδυτής αποφασίζει και συμπεριφέρεται διαφορετικά από έναν άλλο, ως αποτέλεσμα των δικών του ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως η χρηματοοικονομική του κατάσταση, η επενδυτική του εμπειρία και γνώση, η ανοχή στο ρίσκο, ο χρονικός ορίζοντας και ο στόχος της επένδυσης. Γι’ αυτό τον λόγο, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που είναι κατάλληλα δομημένο για αυτόν, το Tailor Made Χαρτοφυλάκιο.

Η HellasFin παρέχει την υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, που επιλέγεται από επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να αναθέσουν τη διαχείριση των επενδύσεών τους σε εξειδικευμένους διαχειριστές της εταιρίας.

Προσδιορίζεται το επενδυτικό προφίλ, βάση των πληροφοριών που ο επενδυτής παρέχει σχετικά με την ανοχή στον κίνδυνο, τον επενδυτικό ορίζοντα και τον στόχο της επένδυσης. Και ταυτόχρονα, οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται και εκτελούνται εντός των αυστηρών συμβατικών και επενδυτικών ορίων, που ο ίδιος ο επενδυτής έχει θέσει.

Με γνώμονα τις αποφάσεις της επενδυτικής επιτροπής, τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές και το προφίλ του επενδυτή, ο διαχειριστής συνθέτει και αναπροσαρμόζει τους συντελεστές που διαμορφώνουν τη συσχέτιση απόδοσης – ρίσκου.

Επίσης, η Hellasfin προσφέρει την υπηρεσία Επενδυτικών Συμβουλών για Ευρωπαίους και Έλληνες πολίτες από το 2007 μέχρι και σήμερα. Η υπηρεσία των επενδυτικών συμβουλών είναι θεσμοθετημένη από το νομικό πλαίσιο MiFiD II για επενδύσεις και δεν παρέχεται από όλες τις επενδυτικές εταιρίες, διότι απαιτεί αυστηρή τήρηση των οδηγιών και του νομικού πλαισίου, όπως και την ανάλογη άδεια από τους αρμόδιους φορείς.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν την παροχή επενδυτικών συμβουλών από εξειδικευμένα στελέχη της HellasFin και στη συνέχεια, αξιολογώντας τις προτάσεις τους, να αποφασίζουν οι ίδιοι για την διαμόρφωση και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο επενδυτής διατηρεί τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών επιλογών, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένα στελέχη. Ο επενδυτικός σύμβουλος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον επενδυτή.

Ο σύμβουλος αρχικά καταγράφει το προφίλ του επενδυτή λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, την ανοχή στον κίνδυνο, τον επενδυτικό ορίζοντα αλλά και τους επενδυτικούς του στόχους. Καθορίζεται η επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθηθεί και επιλέγονται τα κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα.

Με βάση τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές και κεφαλαιαγορές, ο επενδυτικός σύμβουλος συμβουλεύει για τη δημιουργία ή αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, αποκλειστικά διαμορφωμένου στις ανάγκες του επενδυτή. Το χαρτοφυλάκιο παρακολουθείται συστηματικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επενδυτικής Επιτροπής της HellasFin.

Φυσικά η ενημέρωση για όλες τις κινήσεις του εταιρικού χαρτοφυλακίου είναι άμεση και συνεχής. Γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης από τον εκάστοτε θεματοφύλακα του λογαριασμού. Όλα τα πινακίδια των κινήσεων εκδίδονται εντός ημέρας και αποστέλλονται στην εταιρία.

Leave a Reply