Ο αντιδήμαρχος μελετών κ. Γκεζερλής μας ενημερώνει για την ατζέντα που έχει αναλάβει στη νέα δημοτική αρχή.

Από την αναμόρφωση του κέντρου και των εισόδων της πόλης, ως τις πλατείες και τα πεζοδρόμια.