γιωργαρης

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου μίλησε για την τυχόν εμπλοκή του στις εκλογές του Επιμελητηρίου και για τις ομάδες που σχηματίζονται λέγοντας πως ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου θέλει να παίξει ισχυρά και πως αν ο θεσμός του Επιμελητηρίου παραμείνει ως έχει θα διεκδικήσει την προεδρία.