Γιατί ορισμένοι άνθρωποι αγχώνονται πιο εύκολα;

0

stres_madata_276950683

Eύρημα που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση της αιτίας που ορισμένοι άνθρωποι έχουν την τάση να αγχώνονται περισσότερο.

Η έρευνα δείχνει ότι άνθρωποι που διαγνώστηκαν με άγχος είναι λιγότερο ικανοί να ξεχωρίζουν μεταξύ ουδέτερου, ασφαλούς ερεθίσματος και ενός ερεθίσματος που είχε συνδεθεί πρωτύτερα με κέρδος ή απώλεια χρημάτων.

Με άλλα λόγια, σημειώνουν ερευνητές του Weizmann Institute of Science στο Ισραήλ, όσον αφορά φορτισμένες συναισθηματικά εμπειρίες αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζουν το φαινόμενο της υπεργενίκευσης.

Ο καθηγητής Rony Paz, δήλωσε ότι οι ερευνητές έδειξαν ότι σε ασθενείς με άγχος, η συναισθηματική εμπειρία τονίζει την πλαστικότητα στα εγκεφαλικά κυκλώματα, που διαρκεί μετά το πέρας της εμπειρίας.

Αποτέλεσμα είναι ανικανότητα διάκρισης μεταξύ της εμπειρίας του αρχικού ερεθίσματος και του νέου παρόμοιου ερεθίσματος.

Επομένως, αγχώδεις ασθενείς ανταποκρίνονται συναισθηματικά στο νέο ερέθισμα και εμφανίζουν συμπτώματα άγχους ακόμα και σε φαινομενικά άσχετες καταστάσεις. Δεν μπορούν να ελέγξουν αυτή την ανταπόκριση. Είναι αντιληπτική ανικανότητα διαχωρισμού, πρόσθεσε ο Paz στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell Press journal Current Biology.

Για να φτάσουν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα, ο Paz και οι συνεργάτες του εκπαίδευσαν ασθενείς με άγχος να συσχετίζουν 3 διαφορετικούς τόνους με ένα από 3 αποτελέσματα. Απώλεια χρημάτων, κέρδος ή καθόλου συνέπειες.

Στην επόμενη φάση παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες ένας από αρκετούς τόνους και ρωτήθηκαν αυτοί αν ήταν ένας από αυτούς που άκουσαν προηγουμένως στην εκπαίδευση.

Λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου των ανθρώπων με άγχος και των υγιών που αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου, αποκάλυψαν διαφορές στη δραστηριότητα αρκετών περιοχών του εγκεφάλου.

Οι διαφορές φάνηκαν κυρίως στην αμυγδαλή-περιοχή που συνδέεται με το φόβο και το άγχος -καθώς και στις κύριες αισθητηριακές περιοχές του εγκεφάλου.

Τα αποτελέσματα ισχυροποιούν την ιδέα ότι συναισθηματικές εμπειρίες οδηγούν σε μακροπρόθεσμες αλλαγές των αισθητηριακών αναπαραστάσεων στον εγκέφαλο ασθενών με άγχος.

Πήγη

Leave a Reply