Γιαννης Γκεζερλης: Ποιος νόμος προβλέπει να χτιστεί έτσι η πλατεία; 

0

Έμεινα και εγώ άφωνος όπως δήλωσε ότι έμεινε ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός όταν άκουσε από τον κ. Νανόπουλο το λόγο που δεν ψήφισε στην Οικονομική Επιτροπή την δημοπράτηση της Πλατείας Περιβολάκια. 

Καλώ λοιπόν να μου απαντήσει ο κ. δήμαρχος αν η δημοπράτηση έγινε σύμφωνα με τον πάρα κάτω νόμο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχιτεκτονικής επιτροπής ή έγινε όπως και με την γέφυρα τέρμα Κολιάτσου που πρέπει να εξετασθεί και να έχει ..τα ρέστα!!!

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                           Αρ. Φύλλου 142716 Ιουνίου 2011

α.2. Σύνθετος  διαγωνισμός είναι  ο διαγωνισμός που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες μελετών ή σχεδίων.

β.1. Διαγωνισμός ιδεών είναι  ο διαγωνισμός που έχει ως στόχο τη διερεύνηση και αποσαφήνιση ενός θέματος με σκοπό την επιλογή  της βασικής ιδέας  ή τη σύνταξη του προγράμματος του έργου ή την εξεύρεση βάσης για την προκήρυξη διαγωνισμού προσχεδίων και γενικότερα την ωρίμανση της μελέτης του έργου. Στο διαγωνισμό ιδεών  δεν  προβλέπεται η ανάθεση  στον  βραβευμένο μελετητή της  περαιτέρω επεξεργασίας της  μελέτης του έργου.

Άρθρο 2

Υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού  μελετών

1.  Οι διαγωνισμοί μελετών  προκηρύσσονται υποχρεωτικά  για μελέτες ή για σχέδια  ιδεών κάθε αξιόλογου τεχνικού έργου, του δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 9 του άρθρου 1, του Ν. 3316/2005.

Η υποχρέωση τουλάχιστον για τα σχέδια  ιδεών υφίσταται και στις περιπτώσεις  που πρόθεση της διοργανώτριας  αρχής  είναι  η σύνταξη  της  μελέτης από την ίδια.

2. Αξιόλογο τεχνικό έργο  θεωρείται κάθε  έργο  που έχει  ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική,  πολεοδομική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία και η λειτουργία του, ο όγκος, η θέση ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έχουν επίδραση  στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό περιβάλλον  ή προωθεί την έρευνα για νέες εφαρμογές υλικών και μεθόδους  κατασκευής ή αφορά  σε αρχιτε− κτονικά  έργα  επαναλαμβανόμενου τύπου.

3. Ως αξιόλογα τεχνικά έργα  θεωρούνται τα εξής:

α. Στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων και έργων διαμόρφωσης  ελεύθερων χώρων:

α2. Διαμορφώσεις − αναπλάσεις ελεύθερων  κοινόχρηστων χώρων:

Σημαντικών  πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, υπερτοπικής ή ιστορικής σημασίας πλατειών, οδών, πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος  χώρου διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και  ζωνών προστασίας της  φύσης και του τοπίου.

Τέλος να μας απαντήσει ο Δήμαρχος πόσο έχει στοιχίσει σαν σύμβουλος ο πολιτικός μηχανικός κ. Παπακυριάκου και πόσες πλατείες έχει μελετήσει μέχρι σήμερα…

Γιάννης Γκεζερλής

αρχιτέκτονας

Leave a Reply