Γ. Στουρνάρας: Tα «ζόμπι» βλάπτουν σοβαρά την οικονομία

0

 

ΗΤράπεζα της Ελλάδος το λέει καθαρά : χρειάζονται «λουκέτα» στις μη βιώσιμες επιχειρήσεις για να απελευθερωθούν παραγωγικές δυνάμεις. Ο Γιάννης Στουρνάρας ζητά από τις τράπεζες να κινηθούν δυναμικά και όπου κρίνεται ότι λειτουργούν επιχειρήσεις – ζόμπι, αυτές να κλείσουν για να αφήσουν χώρο στις βιώσιμες και παραγωγικές.

Ειδική μελέτη που έχει εκπονήσει μάλιστα η κεντρική τράπεζα υπογραμμίζει ότι σε συνθήκες ύφεσης, η διευκόλυνση της ομαλής παύσης της λειτουργίας των μη βιώσιμων επιχειρήσεων, της δημιουργίας νέων και της μετακίνησης πόρων προς τις πιο παραγωγικές είναι αναγκαία.

Εάν παραμείνουν τα «ζόμπι» εμποδίζουν την ανάπτυξη και όπως επιβεβαιώνει ο ΟΟΣΑ, αν το μερίδιο του κεφαλαίου που απασχολείται σε μη βιώσιμες επιχειρήσεις, περιοριστεί στο επίπεδο του ΟΟΣΑ, τότε οι επενδύσεις κάθε βιώσιμης επιχείρισης, θα αυξηθούν σε ποσοστό της τάξης του 5%.

Ο Γιάννης Στουρνάρας ζητά από τις τράπεζες να προωθήσουν οριστικές λύσεις για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούνται τεχνητά στη ζωή και να εντοπίσουν τις επιχειρήσεις με προοπτικές βιωσιμότητας, προκειμένου να «ενθαρρύνουν και να στηρίξουν έμπρακτα επενδύσεις σε καινοτόμες δραστηριότητες και στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, ιδίως με εξαγωγικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας».

Ο διοικητής της ΤτΕ ζητά στην ουσία «λουκέτα» για τις υπερδανεισμένες εταιρείες οι οποίες θα κριθούν ότι δεν είναι βιώσιμες και πλειστηριασμούς για τα περιουσιακά στοιχεία των στρατηγικών κακοπληρωτών, προτρέπει επίσης και σε μακροχρόνιες λύσεις για τις επιχειρήσεις για τις οποίες θα κριθεί ότι υπάρχουν προοπτικές.

Οι τράπεζες οφείλουν να εντοπίσουν τις επιχειρήσεις με προοπτικές βιωσιμότητας και να προχωρήσουν σε μακροχρόνιες αναδιαρθρώσεις, με αλλαγές στη δομή, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και, όπου είναι αναγκαίο, στη διοίκηση των επιχειρήσεων σημειώνει η έκθεση. Η ένταση των προσπαθειών πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε εξωστρεφείς κλάδους (τουρισμός) ή σε αυτούς που η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (μεταφορές, logistics, εμπόριο, ενέργεια).

«Η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η σοβαρότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία» αναφέρεται στην έκθεση για τη νομισματική πολιτική. Η ΤτΕ εκτιμά ότι η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (εξωδικαστικός συμβιβασμός, νομική προστασία τραπεζικών στελεχών, ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών κ.λπ.) αναμένεται να διευκολύνει τη δραστική υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι το τέλος του 2019. Σύμφωνα με την έκθεση, θετικά θα συμβάλει και η «τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων με γνώμονα τη διευκόλυνση της εισόδου περισσότερων εταιρειών στην αγορά, καθώς σήμερα έχουν λάβει άδεια λειτουργίας μόνο τέσσερις εταιρείες.

Παρά τη διεύρυνση της εφαρμογής λύσεων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και της επίτευξης ως τώρα των στόχων, σημαντικό ποσοστό δανείων, που είχαν ρυθμισθεί, εμφανίζει εκ νέου καθυστέρηση. Επιπρόσθετα, η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει τον αριθμό εκείνων, που άρχισαν και πάλι να εξυπηρετούνται κανονικά, ενώ αύξηση εμφάνισε και το ποσοστό των δανείων με καθυστέρηση μεταξύ 30 ως 90 ημέρες.

Ανησυχητικό είναι επίσης ότι σε αντίθεση με την τάση που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα τρίμηνα, οι τράπεζες ανέφεραν στη διάρκεια του α΄ τριμήνου σημαντικές εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο στεγαστικό τους χαρτοφυλάκιο.

 

 

 

http://mononews.gr/news-oikonomia-g-stournaras-ta-zompi-vlaptoun-sovara-tin-ikonomia/168887

Leave a Reply