Την Τετάρτη 24 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για τα θέματα Ατόμων με Αναπηρία στη

Βουλή με κύριο θέμα συζήτησης το σχεδιασμό της Ενιαίας Αρχής Απονομής Επιδομάτων. Στη συνεδρίαση κλήθηκε

τόσο η αν. Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, όσο και πλήθος φορέων σχετικών με ΑμεΑ κ.ά.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε κατ’ αρχήν η σημασία της σύστασης της Ενιαίας Αρχής Απονομής Επιδομάτων, η

οποία αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των ΑμεΑ στη χώρα μας και έρχεται ενοποιήσει το πλαίσιο, να απλοποιήσει τις

διαδικασίες καθώς και να επιλύσει χρόνια προβλήματα που εντοπίζονταν στην απονομή των προνοιακών

επιδομάτων. Παράλληλα συζητήθηκαν κι άλλα επιμέρους σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΑμεΑ.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Βουλευτής Κορινθίας του

ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιώργος Ψυχογιός, ο οποίος κατά την παρέμβασή του

αναφέρθηκε κυρίως σε τρία ζητήματα. Καταρχάς, ο Βουλευτής

τόνισε ότι: «Η λογική του Κοινωνικού Εισοδήματος

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και των άλλων επιδομάτων εντάσσεται σε

μια συνολική πολιτική κατεύθυνση του Υπουργείου, που δεν

έχει στόχο την διαιώνιση των ανισοτήτων αλλά τη σύνδεση με

την εργασία και άλλες προωθητικές πολιτικές. Αυτή η

προσπάθεια του Υπουργείου είναι προφανής και μέσα από τις

διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, όπου επιτεύχθηκε η

προστασία του ύψους και της λειτουργίας του ΚΕΑ.

Στη συνέχεια ο κ. Ψυχογιός αναφέρθηκε στα ΚΕΠΑ: «Έχουν λυθεί αρκετά ζητήματα, έχουν επιταχυνθεί οι

διαδικασίες σε σχέση με το παρελθόν, όμως, υπάρχουν ακόμα θέματα και πρακτικά και ουσιαστικά, που πρέπει

να τα λύσουμε». Ο Βουλευτής, κλείνοντας, επεσήμανε τα ζητήματα που υπάρχουν στην καταγραφή των μόνιμων

παθήσεων. «Σε σχέση με τον υπάρχοντα πίνακα των 43 μόνιμων παθήσεων θα πρέπει να δούμε, τι διορθώσεις, τι

προσθήκες και τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν, προκειμένου να είμαστε δίκαιοι, αλλά και να αποκαταστήσουμε

ανορθογραφίες που υπήρχαν μέχρι τώρα».

Η αν. Υπουργός, απαντώντας στα κύρια σημεία που προέκυψαν από τη συζήτηση υπογράμμισε καταρχάς ότι: «Τα

επιδόματα είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το υπερασπιζόμαστε «με νύχια και με δόντια» και χαίρομαι που

άκουσα από τον εκπρόσωπο της ΕΣΑΜΕΑ ότι δεν έχουμε κόψει κανένα προνοιακό επίδομα». Επίσης αναφέρθηκε

στην ηλεκτρονική καταγραφή όλων των επιδομάτων με καταχώρηση των ΑΦΜ των δικαιούχων, η οποία

ολοκληρώθηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά στα ΚΕΠΑ, η κ. Φωτίου τόνισε ότι ακριβώς επειδή από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα άκουγε ότι

τα ΚΕΠΑ λειτουργούν σαν «σφαγιαστήρια των επιδομάτων», ζήτησε ελέγχους κατά εποχές για να εξετάσει τα

στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας. Όμως από τους ελέγχους δεν αποδεικνύεται να υπάρχουν μαζικά φαινόμενα

μεταβολής του αριθμού των δικαιούχων και όπως χαρακτηριστικά είπε: «Αυτό φαινόταν στα νούμερα, δηλαδή

πόσοι έπαιρναν πάνω από το 67% αναπηρίας, σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο στο κάθε ΚΕΠΑ». Πρόσθεσε

ακόμη ότι επιθυμεί να ακούσει όλες τις παρατηρήσεις για τα ΚΕΠΑ, για να εξετάσουν τι μπορεί να διορθωθεί.

Τέλος, όπως πληροφόρησε τους παρευρισκομένους αυτή τη στιγμή ο Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρία

(ΚΕΒΑ) ή πιο απλά ο πίνακας απόδοσης ποσοστών αναπηρίας αναθεωρείται ολόκληρος. Εισάγονται μάλιστα

καινούργιες παθήσεις που είχαν αποκλειστεί, εξετάζεται η προσθήκη σπάνιων ασθενειών, ενώ ετιμάται ότι

μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του πίνακα.