Μια κατάσταση φυσικά που υπάρχει κάποια χρόνια τώρα.