Φορολογικές δηλώσεις 2022: Με πρόστιμα απειλούνται οι φορολογούμενοι που δεν θα προλάβουν την προθεσμία

0

Μπορεί το υπουργείο Οικονομικών να εμφανίζεται αρνητικό σε μια νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η οποία εκπνέει κανονικά στις 29 Ιουλίου 2022 αλλά οι λογιστές – φοροτεχνικοί συνεχίζουν να πιέζουν για αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι για να πέσει η αυλαία των φορολογικών δηλώσεων σε 11 ημέρες από σήμερα θα πρέπει οι λογιστές να ανεβάσουν ταχύτητες καθώς θα πρέπει να κατατεθούν περίπου 1,5 εκατ. δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα ακόμη και τα Σαββατοκύριακα θα πρέπει να υποβάλλονται περισσότερες από 120.000 δηλώσεις.

Πάντως, οι Ενώσεις των Λογιστών έχουν αρχίσει να ενημερώνουν φορολογούμενους και επιχειρήσεις για το ενδεχόμενο υποβολής εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων η οποία συνοδεύεται με την επιβολή προστίμου από 100 – 500 ευρώ. Συγκεκριμένα σε επιστολή τους προς τις επιχειρήσεις αναφέρουν «την αυξημένη πιθανότητα κινδύνου που θα αντιμετωπίσουν, να υποβληθεί η φετινή φορολογική δήλωση εκπρόθεσμα και μάλιστα χωρίς αυτό να αποτελεί ευθύνη του λογιστή».

Τα πρόστιμα

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ακόμη και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εάν ο φορολογούμενος:

  • Δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
  • Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος, αν δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, επιβαρύνεται με το πρόστιμο των 100 ευρώ.
  • Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία.
  • Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 500 ευρώ, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορολογική αρχή θα χρεώσει τον φορολογούμενο και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίοι θα υπολογιστούν, επί του φόρου που θα προκύψει από τη δήλωση, με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

πηγή

Leave a Reply