Χθες, ακόμη ήταν εκεί.
Χρόνια τον θυμάμαι έτσι
αυτόν τον κάδο.