ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

0

Η Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS και ο Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της http://www.helphellas.org με μεγάλο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία, δημιουργεί έναν νέο θεσμό για την ανάδειξη του εθελοντισμού στον αυτοδιοικητικό χάρτη της Χώρας.
Πρόκειται για τη δημιουργία του “Εθνικού Δικτύου Πόλεων Εθελοντισμού” μέσα απο ένα ενιαίο κεντρικοποιημένο portal και μια ψηφιακή εφαρμογή που σύντομα θα είναι έτοιμη στο http://www.ethelopolis.gr, στοχεύοντας να συμβάλλουμε συμβουλευτικά, εκπαιδευτικά, οργανωτικά και επικοινωνιακά στην δημιουργία ενός πανελλήνιου αυτοδιοικητικού κινήματος Εθελοντών – Ενεργών Πολιτών, σε έξι διαφορετικούς θεματικούς τομείς δράσης ανά Δήμο πανελλαδικά.
Με εξειδικευμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό σε συνεργασία με την Επιστημονική Ενωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με ένα πανελλαδικό δίκτυο Μεντόρων Εθελοντισμού στην ΤΑ, αλλά και με στελέχη με πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένη γνώση στον εθελοντισμό και την Κοινωνία των Πολιτών, επιχειρούμε να συμβάλουμε στην ανάδειξή μιας νέας εικόνας ενός σύγχρονου Ενεργού Πολίτη που δρά, οργανώνεται και συμμετέχει ενεργά, σε όλα εκείνα τα θέματα που αφορούν καθημερινά την ποιότητα ζωής του.
Σε αυτή την κατεύθυνση η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο, μιας και είναι ο θεσμός που βρίσκεται εγγύτερα απο κάθε άλλον, κοντά στον Πολίτη.
Πεποίθηση μας είναι οτι οι ΟΤΑ της Χώρας μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ενθάρρυνση των Πολιτών προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά σε εθελοντικές δράσεις και δραστηριότητες, προσφέροντας τους οργανωτική, υλικοτεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη.
Μέσα από ένα σύνολο στοχευμένων δράσεων και εκπαιδεύσεων από την Ακαδημία Εθελοντισμού στην Πολιτική Προστασία, την Προστασία του Περιβάλλοντος , την Κοινωνική Μέριμνα και την Πρόνοια , την Δημόσια Υγεία, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, την Παιδεία, την Νεολαία και την Τοπική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Τοπικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε σε κάθε Δήμο ένα Τοπικό Σώμα Εθελοντών που θα συνεργάζεται αρμονικά με τις υπάρχουσες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις και τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους.
Με τον τρόπο αυτό θα διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα μιας τοπικής Κοινωνικής Συμμαχίας – Κοινωνικής Δικτύωσης με την Κοινωνία των Ενεργών Πολιτών, για την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο μεταξύ Δήμου και τοπικών κοινωνικών εταίρων.
Μέσα απο αυτή την εθνική μας πρωτοβουλία για την ανάδειξη του εθελοντισμού σε περιφερειακό αλλά και αυτοδιοικητικό επίπεδο, επιδιώκουμε την συμπόρευση, τη συνεργασία, αλλά και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων θεσμικών φορέων και τους ζητούμε να μας στηρίξουν ώστε να συμβάλλουν θετικά στην υλοποίηση αυτού του ευγενικού εγχειρήματος, που αφορά κάθε τοπική αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Ο εθελοντισμός στις δύσκολες εποχές που ζούμε μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών υποδομών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, καθώς και να ανακουφίσει ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες μέσα από την δημιουργία εθελοντικών ομάδων με ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά και αυξημένο αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρόσφατη κρίση της πανδημίας απέδειξε ότι είναι ο καταλληλότερος φορέας ο οποίος με την θεσμική στήριξη της Πολιτείας και του Κράτους, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία μιας κοινωνίας με αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και πνεύμα ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας, κινητοποιώντας τους ενεργούς πολίτες μέσω του εθελοντισμού που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κοινωνικό κεφάλαιο για κάθε Δημοτική Αρχή πανελλαδικά .

ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Απάντηση