Ερώτηση Κουρεμπέ στη Βουλή για την αρση διακοπών στη ΔΕΗ

0

Κουρεμπές eKorinthos

Με πρωτοβουλία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Φάνη Κουρεμπέ και Δανάης Τζήκα-

Κωστοπούλου κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή, την οποία συνυπογράφουν 65

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές του νομού μας Μ.

Θελερίτη και Γ. Ψυχογιός, προς τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ζητούν ένα ευνοϊκότερο καθεστώς

διακανονισμού για την εξόφληση των οφειλών στη ΔΕΗ για τα νοικοκυριά, τις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν

στο υπάρχον καθεστώς και κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Αναλυτικά, το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Οι πολιτικές της λιτότητας και της υπέρμετρης φορολόγησης που ακολούθησαν οι

προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ οδήγησαν στην ανεργία και στη

φτωχοποίηση μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας καιως εκ τούτου στην

αδυναμία κάλυψης ακόμα και των εξόδων πρώτης ανάγκης. Επίσης η έλλειψη

χρηματοδότησης από τις τράπεζες οδήγησε πολλές μικρομεσαίες και αγροτικές

επιχειρήσεις σε οικονομική ασφυξία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Σε αυτά τα πλαίσια, οι οφειλές και οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στη ΔΕΗ

παραμένουν πολύ υψηλοί (1,8 δις) και αυξάνονται καθημερινά με αποτέλεσμα

πολλά νοικοκυριά, ΜμΕ και αγρότες που δεν μπορούν να ξεπληρώσουν τους

λογαριασμούς, να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Επίσης, είναι συχνό το φαινόμενο πολλοί καταναλωτές να βρίσκονται σε

διακανονισμό με τη ΔΕΗ αλλά να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος των

δόσεων της ρύθμισης, την ίδια στιγμή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης

στις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Το πρόβλημα είναι έντονο σε ολόκληρη την Ελλάδα ενώ είναι πλέον συχνό το

φαινόμενο να αποστέλλονται ειδοποιητήρια διακοπής ακόμη και σε περιπτώσεις

που αφορούν την πρώτη κατοικία.Η παραπάνω κατάσταση πέραν των δυσμενών

κοινωνικών επιπτώσεωνοδηγεί εκ των πραγμάτων και στην επιβάρυνση της ΔΕΗ,

αφού σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθούν οι

οφειλέτες στις δόσεις του διακανονισμού, με αποτέλεσμα οι ανεξόφλητες οφειλές

να συσσωρεύονται.Το πρόβλημα αυτό εντείνεται δεδομένου ότι ενώ η ΔΕΗ έκανε

μέχρι τον Απρίλιο δέκα (10) δόσεις ρύθμιση, επέστρεψε στις τέσσερις (4).

Επειδή κανένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό δεν πρέπει να μείνει χωρίς ρεύμα.

Επειδή αποστέλλονται ειδοποιητήρια διακοπής και μάλιστα σε περιπτώσεις που

αφορούν την πρώτη κατοικία.

Επειδή πολλά νοικοκυριά, ΜμΕ και αγρότες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο

ύψος των δόσεων των υπαρχόντων διακανονισμών καθώς ο αριθμός των δόσεων

είναι μικρός και το ύψος της προκαταβολής υψηλό

Επειδή το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί απαραίτητο κοινωνικό αγαθόκαι μάλιστα,

είδος πρώτης ανάγκης για τη συνέχιση της κοινωνικής ζωής και της οικονομικής

δραστηριότητας

Επειδή στις περισσότερες των περιπτώσεων η αδυναμία πολιτών και επιχειρήσεων

να ανταποκριθούν στο ισχύον καθεστώς ρυθμίσεων οφείλεται σε αντικειμενικές

δυσκολίες

Επειδή η διακοπή της ηλεκτρικής παροχής έχει σαν προφανές αποτέλεσμα την

αδυναμία των οφειλετών (ΜμΕ και αγρότες) να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις

τους προς την επιχείρηση

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μη γίνει διακοπή ρεύματος

σε νοικοκυριά, ΜμΕ και αγρότες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα

να ανταπεξέλθουν στα χρέη τους ή στο ύψος των δόσεων του

διακανονισμού τους;

  1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να θεσμοθετήσει ένα ευνοϊκότερο

καθεστώς διακανονισμού για τα νοικοκυριά, ΜμΕ και αγρότες που δεν

μπορούν να ανταπεξέλθουν στο υπάρχον;

  1. Τι προτίθεται να κάνει για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, όπου

έχει διακοπεί, για τις ανωτέρω περιπτώσεις;

Leave a Reply