Ερώτηση βουλευτών Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέσπιση ακατάσχετου λογαριασμού για τα Προνοιακά Επιδόματα

0

Τη νομική κατοχύρωση του ακατασχέτου των προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται στους πολίτες από τους Δήμους, ζήτησαν με Ερώτησή τους στους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών οι βουλευτές Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσόγκας, Μαρία Θελερίτη και Γιώργος Ψυχογιός, μαζί με άλλους συναδέλφους τους.

image

Στην Ερώτησή τους οι βουλευτές υπογραμμίζουν τον υπαρκτό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες που βιοπορίζονται με βάση το προνοιακό επίδομα των Δήμων και κινδυνεύουν, λόγω κατασχέσεων για οφειλές των Δήμων, να το χάσουν.

Συγκεκριμένα η Ερώτηση που κατατέθηκε έχει ως εξής:

«Προς τους κκ. Υπουργούς:- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Οικονομικών
Όπως γνωρίζετε χιλιάδες πολίτες βιοπορίζονται με βάση το προνοιακό επίδομα που καταβάλλεται από τις Περιφέρειες στους Δήμους. Με αφορμή το γεγονός ότι, πολλοί Δήμοι ανά την επικράτεια παρουσιάζοντας ανεκπλήρωτες οικονομικές υποχρεώσεις και ανεξόφλητες οφειλές κινδυνεύουν με κατασχέσεις από προμηθευτές, εργολάβους και πολίτες, που συχνά απαιτούν την καταβολή των αποζημιώσεων τους με απαλλοτριώσεις ή άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω δικαστικών αποφάσεων ή άλλων νομικών μέσων, υπάρχει κίνδυνος τα προνοιακά επιδόματα που δικαιούνται όσοι/ες τα λαμβάνουν να μην καταβληθούν λόγω ακριβώς αυτών των κατασχέσεων. Τα παραπάνω δύνανται να λάβουν χώρα προκειμένου να αποπληρωθούν υπηρεσίες, προμήθειες, έργα και οφειλές από τους Δήμους που έχουν την ευθύνη καταβολής αυτών. 
Επομένως, κρίνεται σκόπιμο η Πολιτεία να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους πολίτες και να μη συνδεθεί με τυχόν νομικά ή διοικητικά μέτρα που αφορούν ανεκπλήρωτες οικονομικές υποχρεώσεις Δήμων.Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Τι προτίθενται να πράξουν προκειμένου να προστατευθεί από αναγκαστική κατάσχεση ο λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται το προνοιακό επίδομα, με δεδομένο ότι το επίδομα αυτό σε πληθώρα περιπτώσεων αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων δικαιούχων;».

Απάντηση