Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Αρχαία Κορινθο

0

Θωρακίζεται η Αρχαία Κόρινθος από τις καιρικές συνθήκες με εργασίες καθαρισμός ρεμάτων που λαμβάνουν μέρος το τελευταίο δεκαήμερο.

Το έργο εκτελείται με την παγία της Τοπικής κοινότητας και την παρουσία του προέδρου Κώστα Παπαϊωάννου.

Απάντηση