Εργα της Π.Ε Κορινθίας στο Σοφικό

0

Από χθες Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 ξεκίνησαν οι εργασίες της Περιφέρειας
Πελοποννήσου ύστερα από αίτημα του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού κ.
Γρηγόρη Ρωτίδη. Συνεργεία της ΠΕ Κορινθίας, υπό την άμεση ανταπόκριση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα και του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας
κ. Αναστάσιου Γκιολή, πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού αυλακίων και ρεμάτων καθώς
και εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο του Σοφικού ύστερα από τις τελευταίες
κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Απάντηση