Ο Αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Γκιολής μας ενημερώνει για τα έργα που εξαγγέλθηκαν για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του νομού Κορινθίας.