Έρευνα CNBC: Το 80% των οικονομολόγων της Wall Street πιστεύει ότι το bitcoin είναι φούσκα

0
Οι Αμερικανοί οικονομολόγοι παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά το bitcoin
Τη στιγμή που η δημοτικότητα του bitcoin ενισχύεται, οι κορυφαίοι οικονομολόγοι της Wall Street αλλά και οι στρατηγικοί αναλυτές εμφανίζονται καχύποπτοι.
Το 80% των συμμετεχόντων σε έρευνα του CNBC τον Δεκέμβριο (2017) είπε ότι η τρέχουσα αποτίμηση του bitcoin είναι μια φούσκα.
Μόνο το 2% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η τιμή του βασίζεται σε θεμελιώδη στοιχεία και το 17% απάντησε ότι δεν γνωρίζει.
Μόνο το 2017 η τιμή του bitcoin ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 1.000%.
«Παραμένουμε επιφυλακτικοί σχετικά με τις τρέχουσες εγχώριες για τις τρέχουσες αποτιμήσεις εγχώριων μετοχών, παρ’ όλο που βλέπουμε πολύ λίγες περιοχές που φαίνονται φτηνές και βλέπουμε μια κερδοσκοπική ποιότητα στα assets συνολικά σε αυτό το σημείο (βλέπε Bitcoin…)» αναφέρει ο John Roberts, Διευθυντής Έρευνας στη Hilliard Lyons.
Παράλληλα, η Wall Street δεν φαίνεται πεπεισμένη για το ρόλο του bitcoin ως νόμισμα.
Από τους 44 οικονομολόγους, τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους στρατηγικούς αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα, το 66% δήλωσε ότι το bitcoin δεν πληροί τον ορισμό του νομίσματος, ενώ το 17% δήλωσε ότι το κάνει.
Σε αντίθεση με το bitcoin, όταν πρόκειται για τη χρηματιστηριακή αγορά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν φαίνεται ανήσυχοι σχετικά με τις αποτιμήσεις.
Το 66% δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως οι αποτιμήσεις είναι σε επίπεδο όπου η Fed πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια για να ηρεμήσει την αγορά, σε σύγκριση με το 24% που δήλωσε ότι η Fed θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια για να ηρεμήσει την αγορά.

Leave a Reply