Μεγάλες ουρές στα διόδια Ελευσίνας όπως βλέπετε και από τις φωτογραφίες που μας έστειλε αναγνώστης.