Επιτροπή κατοίκων Τενέας: Θα καταθέσουμε ομαδική αγωγή εναντίον της ΔΕΥΑ Κορίνθου

0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ
Προς
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ …
Δημοτικής επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης
δήμου Κορινθίων

Κύριοι,

Οι κάτοικοι του Χιλιομοδίου και του πρώην δήμου Τενέας, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την απαράδεκτη πολιτική της δημοτικής επιχείρησης στην περιοχή μας…

Σας είναι απόλυτα γνωστό, ότι με δικές ευθύνες και παραλείψεις, δεν καταμετρήθηκαν για σειρά ετών, οι μετρητές νερού στην περιοχή μας. Αυτό είχε σαν απατέλεσμα στην ανώτατη τιμολογιακή κλίμακα με υπέρογκους λογαριασμούς που αδυνατούμε να πληρώσουμε.

Με δική σας μάλιστα απόφαση, μεταγενέστερη διορθώσατε την τιμολογιακή κλίμακα αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το λάθος και την παράλειψη σας.

Δυστυχώς επανήλθατε πρόσφατα, στέλνοντας νέους λογαριασμούς στους οποίους έχουν προστεθεί υπέρογκες προσαυξήσεις που είναι διπλάσιες της κατανάλωσης.

Αυτό εκτός απο παράλογο είναι και ΠΑΡΑΝΟΜΟ.

Αν δεν διορθώσετε άμεσα το νέο σας λάθος θα μας αναγκάσετε να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη.
Γνωρίζουμε καλά ότι αν παρέλθει η προθεσμία που έχετε θέσει για την πληρωμή των λογαριασμών, αυτοί θα σταλούν στο δημόσιο ταμείο και θα μας εχετε για πάντα χρεωμένους.

Ελπίζουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντα μέσα στα όρια των προθεσμιών να λύσετε το πρόβλημα, που η δημοτική επιχείρηση δημιούργησε.

Στην αντίθετη περίπτωση θα καταθέσουμε ομαδική αγωγή εναντίον της ΔΕΥΑ Κορίνθου, δικδικώντας την νομιμότητα.

Τελούμε εν αναμονή.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Τέως δήμου Τενέας!

Απάντηση