Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος Μιχάλης Μιχαηλίδης αναλύει την κατάσταση στο Ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και τους λόγους που οι τράπεζες δίνουν τόσο χαμηλά επιτόκια στους καταθέτες.