ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006-2017

0

 

Την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Κορινθίας, στην Κόρινθο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τον απολογισμό των δράσεων του Επιμελητηρίου κατά την περίοδο 2006-2017.

Ο πρόεδρος κ. Βασίλης Νανόπουλος άρχισε την παρουσίαση της δράσης χρησιμοποιώντας τα λόγια του τραγικού ποιητή Αγάθωνος: “Τόν ἄρχοντα τριῶν δεῖ μεμνῆσθαι. Πρῶτον ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει. Δεύτερον ὅτι κατά νόμους ἄρχει. Τρίτον ὅτι οὐκ ἀεί ἄρχει.’’

Ο κ. Βασίλης Νανόπουλος, αφού έκανε αναφορά σε όλες τις δράσεις του Επιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 2006-2017, ευχαρίστησε τα άτομα που συνεργάστηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωσή αυτών των δράσεων και ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όσους αναλάβουν έργο στην συνέχεια!

Leave a Reply