Επενδύοντας στην καθαριότητα

0

Το πρώτο από τα δυο νέα απορριμματοφόρα που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας μέσα από το πρόγραμμα Φιλοδημος ΙΙ τέθηκε σήμερα στην υπηρεσία των δημοτών μας.Το συγκεκριμένο μάλιστα διαθέτει σύστημα πλύσης, έτσι στε η βοήθεια του να είναι καθοριστική και στον καθαρισμό των κάδων .Ο Δήμος μας στρατηγικά με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και δικούς του ίδιους πόρους μόνο την τελευταία χρονιά έχει ήδη προμηθευτεί:1. Συστήματα υπόγειων κάδων διαβαθμισμένηςσυμπίεσης .2. Κλαδοτεμαχιστή θρυμματισμού πράσινων.3. Πολυμηχάνημα – τσάπα καθαρισμού πρανών. 4. Σκούπα καθαρισμού κοινόχρηστων χωρών.5. Νέους κάδους ΑΣΑ.Ενώ είναι υπό διαδικασία δημοπράτησης:1. Οκτώ (8) συστήματα υπόγειων κάδων με χρηματοδότηση του πρασίνου ταμείου και ίδιων πόρωντου δήμου.2. Κατασκευή υποδομών πράσινου σημείου του Δήμου από πρόγραμμα ΕΣΠΑΣυνολική επένδυση πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ με στόχο την βελτίωση της καθαριότητας του Δήμου μας.Δεν αναφέρουμε προτάσεις μελετών σε προγράμματα χρηματοδότησης τομέων ανακύκλωσης, επιπλέον πράσινων σημείων, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων καθαριότητας , κομποστοποίησης , που έχουν ήδη κατατεθεί αλλά ακόμη δεν έχουν εγκριθεί.Η μεγαλύτερη επένδυση βέβαια είμαστε οι ίδιοι. Η συμπεριφορά, ο σεβασμός, η παιδεία που όλους μαζί θα μας κάνει καλύτερους.

Leave a Reply