Έπαυσε από πρόεδρο του ΚΕΠΑΠ τον Θέμη Κουτσογκιλα ο δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος

0

Έγινε τελικά το δημοτικό συμβούλιο Κορινθίων και ο δημαρχος Βασίλης Νανόπουλος έβαλε τέλος στην προεδρία του Θέμη κουτσογκιλα στο κέντρο πολιτισμού αθλητισμού και περιβάλλοντος.

Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Κυριαζής.

Ο δήμαρχος επικαλέστηκε κακή συνεργασία με τον κ. Κουτσογκιλα με τον τελευταίο να το αρνείται….

Leave a Reply