Με πλήρη μέτρα προστασίας έγινε δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο Δήμο Κορινθίων παρουσία του δημάρχου Βασίλη Νανόπουλου και του αντιπεριφερειάρχη Τάσου Γκιολή.