Ένταξη έργου του Δ. Νεμέας στον άξονα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης

0

Ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών υπέγραψε την ένταξη του 1 ου υποέργου του Δ.
Νεμέας « NemeaGov.Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας Ολοκληρωμένων και
Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και
ανάπτυξη εφαρμογών για την προστασία του Δ. Νεμέας από φυσικές καταστροφές» με
ΑΔΑ :ΡΟΧΔ46ΜΤΛ6-ΘΗΙ προϋπολογισμού 500.960 € .
Στο έργο περιλαμβάνονται :
1. Μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς στη θέση Προφήτης Ηλίας ,μετεωρολογικοί σταθμοί,
ένα όχημα 4*4 καθώς και δράσεις που θα συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος
2. Φορητοί υπολογιστές, προτζέκτορες και διαδραστικοί πίνακες για τον εξοπλισμό
και την ενίσχυση των σχολικών μας μονάδων.
3. Υπηρεσίες για την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών με ψηφιακή έκδοση
Πιστοποιητικών και Διοικητικών πράξεων.
4. Ψηφιοποίηση εγγράφων και σχεδίων Τεχνικών ,Διοικητικών και Οικονομικών
υπηρεσιών του Δήμου.
Μέσα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα είμαστε υποχρεωμένοι να αντλούμε πόρους
για δράσεις εκσυγχρονισμού στην εκπαίδευση ,στην προστασία του περιβάλλοντος, στις
υπηρεσίες αλλά κυρίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ

Leave a Reply