Ένταση στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – Η «Ομπρέλα» θέτει ψήφισμα για την εκλογή της ηγεσίας

0

Ένταση επικράτησε στο 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών του σώματος, σχετικά με την πρόταση για την εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από το συνέδριο.

Σε κείμενο από την εσωκομματική ομάδα «Ομπρέλα», που υπογράφουν στελέχη όπως οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Νίκος Φίλης, Δημήτρης Βίτσας και άλλοι, σημειώνεται διαφορετική πρόταση από αυτή που έχει καταθέσει η πρόεδρος του κόμματος.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην τοποθέτηση του Δημήτρη Βίτσα ο πρώην υπουργός διακόπηκε από σύνεδρο, που άφησε αιχμές για τα όσα ανέφερε προς το σώμα ο κ. Βίτσας.

Η πρόταση της «Ομπρέλας» θα τεθεί σε ψηφοφορία απέναντι στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο.

Αναλυτικά, η πρόταση:

Με το παρόν μας σημείωμα, οι υπογράφοντες/ουσες καταθέτουμε την πρόταση μας για τις διατάξεις του Καταστατικού του κόμματος, όπου ορίζεται ο τρόπος εκλογής του Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Η πρόταση μας αυτή, προϊόν σκέψης και συνεργασίας σε συντροφικό πνεύμα, έχει ως στόχο να περιγράψει μια διαδικασία ανοιχτή, ενωτική, συμμετοχική και δημοκρατική. Επιδιώκει να προσδώσει στη διαδικασία τα εξής πλεονεκτήματα:

Πρώτον, διατυπώνει με σαφήνεια ποιο είναι το θεμελιώδες όργανο του Κόμματος, από το οποίο όχι μόνο εκλέγεται ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά πράγμα ακόμα σημαντικότερο, απέναντι στο οποίο αυτά τα δύο όργανα λογοδοτούν: το Συνέδριο. Η επιδίωξη εδώ είναι να υπάρχει ένας θεσμός αφενός στιβαρός και ανθεκτικός, αφετέρου επαρκώς ανοικτός και συμμετοχικός τόσο για την εκλογή, όσο και για τη λογοδοσία. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η συμμετοχική δημοκρατία έχει νόημα όταν ασκείται πάνω σε έναν σκελετό που υποστηρίζει την κομματική λειτουργία και παρέχει θεσμικά αντίβαρα.

Δεύτερον, επιβεβαιώνει την κεντρική θέση του Κόμματος για έμπρακτη ισότητα των φύλων δια της ποσόστωσης 50% στην Κεντρική Επιτροπή.

Τρίτον, διασφαλίζει την ισοτιμία της ψήφου όλων των Συνέδρων. Όλοι ψηφίζουν για όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Διασφαλίζει, επίσης, την αναλογικότητα στην εκπροσώπηση όλων των περιφερειών στην κεντρική Επιτροπή με κριτήριο τον αριθμό των μελών, αποφεύγοντας την υπερεκπροσώπηση κάποιων περιφερειών με συνέπεια την υποεκπροσώπηση κάποιων άλλων.

Προτεινόμενα άρθρα Καταστατικού του Κόμματος

Άρθρο … : Εκλογή των Κεντρικών Οργάνων του Κόμματος

Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται από το Συνέδριο του Κόμματος. H κατάθεση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, υπογεγραμμένη τουλάχιστον από 300 συνέδρους.

Για να εκλεγεί κάποιος/α Πρόεδρος του Κόμματος χρειάζεται να λάβει το 50% συν μία των ψήφων των ψηφισάντων Συνέδρων. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότερες της μίας υποψηφιότητες για την προεδρία του Κόμματος και εάν κανείς/μία εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει το 50% συν μία των ψήφων, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων.

Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος εκλέγεται από το Συνέδριο και κάθε εκλεγμένος/η Σύνεδρος έχει ίσο αριθμό ψήφων και επιλογή από όλες τις Περιφέρειες. Υποψήφιο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να είναι κάθε μέλος του Κόμματος, είτε είναι Σύνεδρος είτε όχι. Οι υποψηφιότητες των μελών της Κεντρικής Επιτροπής υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έως τη λήξη του Συνεδρίου.

Για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ισχύει ο κανόνας της ποσόστωσης φύλου σε ποσοστό ίσο με 50%.

Για την εξασφάλιση της αντιπροσώπευσης όλων των Περιφερειών στην Κεντρική Επιτροπή, ισχύουν ως προς την εκλογή των μελών της τα εξής:

Α) η πρόταση για την αναλογικότητα της αντιπροσώπευσής των περιφερειών υποβάλλεται στο Συνέδριο από την απερχόμενη κεντρική Επιτροπή και εγκρίνεται από αυτό.

Β) τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που προέρχονται από Οργανώσεις Μελών της Περιφέρειας Αττικής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου (κόφτης πάνω).

Γ) Ο καταμερισμός των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής για τις υπόλοιπες Περιφέρειες είναι αναλογικός του αριθμού των μελών εκάστης περιφέρειας μέχρι τη διεξαγωγή του κάθε Συνεδρίου.

Για το Τρίτο Συνέδριο, η κατανομή σε απόλυτους αριθμούς έχει ως εξής:

α) Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 10 μέλη

β) Κεντρική Μακεδονία: 34 μέλη

γ) Δυτική Μακεδονία: 10 μέλη

δ) Ήπειρος: 10 μέλη

ε) Θεσσαλία: 12 μέλη

στ) Ιόνια νησιά: 6 μέλη

ζ) Δυτική Ελλάδα: 20 μέλη

η) Στερεά Ελλάδα: 8 μέλη

θ) Πελοπόννησος: 14 μέλη

ι) Βόρειο Αιγαίο: 4 μέλη

ια) Νότιο Αιγαίο:4 μέλη

ιβ) Κρήτη: 16 μέλη

ιδ) Εξωτερικό: 2 μέλη

Δ) Οι βουλευτές Επικρατείας και οι Ευρωβουλευτές που είναι υποψήφια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εντάσσονται στην Περιφέρεια όπου ανήκει η Οργάνωση τους. Οι βουλευτές που είναι υποψήφια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εντάσσονται στην Περιφέρεια στην οποία εκλέγονται ως βουλευτές, ανεξάρτητα από το που ανήκει γεωγραφικά η Οργάνωση τους.

Κεφάλαιο 7, Τμήμα ΙΙ, άρθρο 37: Γενικοί κανόνες για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε δημόσια πολιτικά αξιώματα (παράγραφος 3)

  1. Τα στελέχη που κατέχουν κυβερνητική θέση ή αξίωμα (μέλος Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργός, Γενικός/ή ή Ειδικός/ή Γραμματέας, εκτελεστικό μέλος ΔΣ Δημόσιου Οργανισμού, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ της γενικής κυβέρνησης ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου, μέλος Διεθνούς Οργανισμού ή Ανεξάρτητης Αρχής), καθώς και οι βουλευτές/τριες και ευρωβουλευτές/τριες δεν μπορεί να υπερβαίνουν αθροιστικά το 30% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, των ΝΕ, της ΠΓ και των Συντονιστικών των ΝΕ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετέχει στην Κυβέρνηση και το 20% όταν δεν συμμετέχει.

 

Πηγή

Leave a Reply