Ενίσχυση 990.738,57€ στο Δήμο Κορινθίων από το Υπουργείο Εσωτερικών

0

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκαν
επιχορηγήσεις ύψους 10.322.604,27 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και στα νομικά πρόσωπα αυτών, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων αυτών των οργανισμών προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού
του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ –
κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η
επιχορήγηση προς το Δήμο Κορινθίων, ύψους 990.738,57 ευρώ.
Η άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων των Δήμων και των νομικών τους
προσώπων σε ιδιώτες, εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργείου
Εσωτερικών σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, προκειμένου οι τελευταίοι να
εκπληρώσουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις και να καλύψουν ληξιπρόθεσμες
δαπάνες, οι οποίες ανατρέπουν τον οικονομικό προγραμματισμό των δήμων και σε
πολλές περιπτώσεις τους οδηγούν σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού
τους με κίνδυνο την αναστολή κρίσιμων λειτουργιών τους προς τους πολίτες.

Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας
Γραφείο Τύπου
Κόρινθος 27/08/2017

Leave a Reply