ΕΝΦΙΑ: Μείωση το 2019, «κόφτες» στην έκπτωση για περιουσία άνω των 60.000 ευρώ

0

Κόφτη στα 100 ευρώ βάζει το υπουργείο Οικονομικών στο ανώτατο ποσό της μείωσης του κύριου ΕΝΦΙΑ που δικαιούνται φέτος περίπου 1,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι που κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 60.000 ευρώ.

Το ποσοστό της μείωσης του κύριου ΕΝΦΙΑ μπορεί να φθάσει και γι’ αυτούς το 30% αλλά μόνο εφόσον αντιστοιχεί σε ποσό μείωσης μέχρι 100 ευρώ. Για κάθε έναν από τους φορολογούμενους αυτούς, αν από την μείωση του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά ποσοστό 30% προκύπτει ποσό μείωσης μεγαλύτερο των 100 ευρώ, τότε το τελικό ποσό της μείωσης θα περιορίζεται κάτω από τα 100 ευρώ ως εξής: από το ανώτατο όριο των 100 ευρώ θα αφαιρούνται 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αξίας πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ.

Στην αξία της ακίνητης περιουσίας που θα λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της μείωσης αυτής δεν θα συνυπολογίζεται η αξία των εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών (αγρών, αγροτεμαχίων κ.λπ.)

Με τις τροποποιήσεις που επιφέρει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή οι τελικές διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ΕΝΦΙΑ του έτους 2019 διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Ο κύριος ΕΝΦΙΑ του έτους 2019, θα μειώνεται κατά 30% για κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου η συνολική αντικειμενική αξία της αστικής ακίνητης περιουσίας (των κτισμάτων και των εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων) ανέρχεται μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία τη μείωση αυτή δικαιούνται 3.488.820 φορολογούμενοι.

  2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου η αστική ακίνητη περιουσία (τα κτίσματα και τα γήπεδα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών) έχει συνολική αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 60.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης, όπως θα προκύπτει με την εφαρμογή της έκπτωσης του 30%:

  • αν δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ θα χορηγείται ως έχει στον φορολογούμενο

  • αν υπερβαίνει τα 100 ευρώ θα περιορίζεται κάτω από τα 100 ευρώ με αφαίρεση από το ποσό αυτό 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αξίας πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ. Π.χ. αν η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων είναι 100.000 ευρώ και η προκύπτουσα μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την εφαρμογή της έκπτωσης του 30% είναι 180 ευρώ, τότε η μείωση αυτή θα περιορίζεται με αφαίρεση ποσού 28 ευρώ από το ανώτατο όριο μείωσης των 100 ευρώ, στο επίπεδο των 72 ευρώ. Το αφαιρούμενο ποσό των 28 ευρώ θα προκύπτει με πολλαπλασιασμό του ποσού 0,7 ευρώ με το 40 που είναι ο αριθμός των χιλιάδων ευρώ αξίας υπερβάλλουσας πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, όσοι ιδιοκτήτες έχουν αστική ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας πάνω από 202.857,14 ευρώ δεν θα δικαιούνται φέτος καμίας μείωσης στον ΕΝΦΙΑ καθώς πάνω από αυτό το επίπεδο αξίας το ανώτατο όριο μείωσης των 100 ευρώ – αφαιρουμένων 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αξίας άνω των 60.000 ευρώ – μηδενίζεται.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών, από όσους φορολογούμενους κατέχουν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 60.000 ευρώ, μειώσεις στον κύριο ΕΝΦΙΑ. το πολύ μέχρι 100 ευρώ θα δικαιούνται περίπου 1,9 εκατομμύρια με περιουσία αξίας μέχρι 202.857,14 ευρώ.

Παραδείγματα
Σε σπίτι στο Κερατσίνι αξίας 60.000 ευρώ, ο φορολογούμενος πληρώνει τώρα ΕΝΦΙΑ 224 ευρώ. Το 2019 θα πληρώσει 157 ευρώ. Δηλαδή το ετήσιο όφελος που θα έχει το 2019 θα είναι 67 ευρώ.
Για σπίτι στο Αιγάλεω αξίας 66.000 ευρώ, ο φορολογούμενος ιδιοκτήτης πληρώνει φέτος ΕΝΦΙΑ 203 ευρώ. Το 2019 θα πληρώσει 142 ευρώ. Το όφελος από τη μείωση του φόρου θα ανέλθει σε 61 ευρώ το χρόνο.
Για σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης αξίας 60.000 ευρώ, ο φορολογούμενος πληρώνει το 2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 232 ευρώ. Το 2019 θα πληρώσει 162 ευρώ. Το όφελος που θα αποκομίσει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα είναι 70 ευρώ το χρόνο.

πηγη

Leave a Reply