Παραλία Τυρού Τσακωνιά: Ένας πλάτανος υπερχιλιετής.