Ένα εγγενές φυτό της μεσογειακής χλωρίδας και το Κορινθιακό κιονόκρανο.

0

nC_1836

Άκανθος, ένα μικρό αγκαθωτό φυτό,

   που αρέσει πολύ στις κατσίκες.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το εξαφανίσουν,
 να το φάνε δηλαδή, και από το μόνο σημείοπου υπάρχει,
κάποια χρόνια τώρα, μέσα στην πόλη.
nC_1839
Απούρανος από το αρχ. απύρηνος.
προφορά ου αντί του υ και φυσικά
το δωρικό α αντί του η.
(Θεοφράστου, Φυτών Ιστορία, 4, 13, 2)

nC_1840

(ένα εγγενές φυτό της μεσογειακής χλωρίδας)

nC_1847

 Σύμφωνα με τον Βιτρούβιο, εφευρέτηςτου Κορινθιακού κιονόκρανου
 ήταν ο γλύπτης Καλλίμαχος που εμπνεύστηκε από ένα καλάθι
που βρισκόταν πάνω στον τάφο ενός κοριτσιού,
 γεμάτο με τα παιχνίδια του,  στην Κόρινθο.
Το καλάθι, όπου ήταν τοποθετημένα τα παιχνίδια,
σκεπαζόταν από μία τετράγωνη πλάκα.
Γύρω από το καλάθι είχαν φυτρώσει άκανθοι ακολουθώντας το σχήμα του.
Έτσι γεννήθηκε το κορινθιακό κιονόκρανο σύμφωνα με τον επικρατέστερο μύθο.

nC_1845

Την “τιμή” της σημερινής πόλης που “γέννησε” το περίφημο Κορινθιακό κιονόκρανο
σώζει το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας της πόλης…σε κανένα άλλο δημόσιο κτίριο δεν υπάρχει.
Ούτε καν στο Δημαρχείο της πόλης.

Leave a Reply