Εν αναμονή του νομοσχεδίου για το προσφυγικό – Τι προβλέπει

0

Αναγνώριση της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, σύσταση γενικής γραμματείας Υποδοχής και ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το άσυλο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για το προσφυγικό που αναμένεται να κατατεθεί το αργότερο μέχρι αύριο στη Βουλή.
2498284
Το νομοσχέδιο αφορά την εφαρμογή της συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας και έχει τίτλο: «Σύσταση Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, γενικής γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “Σχετικά με τις Κοινές Διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας”, διατάξεις για την εργασία αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

Όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί με τη διαδικασία του επείγοντος.

Με το νομοσχέδιο γίνεται η πλήρης ενσωμάτωση της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/32 για τις κοινές ευρωπαϊκές διαδικασίες στην χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας στους αιτούντες αυτής (μέρος της οδηγίας είχε ενσωματωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 113/2013).

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση γενικής γραμματείας Υποδοχής στο υπουργείο Εσωτερικών και τη μετονομασία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, που θα υπάγεται στη συγκεκριμένη γραμματεία, σε Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ). Όσο για την υφιστάμενη γενική γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του ίδιου υπουργείου, αυτή μετονομάζεται σε γενική γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στο νομοσχέδιο προωθείται, επίσης, η επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, προκειμένου η διαδικασία να μην υπερβαίνει τις 14 ημέρες.

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο δεν θα υπάρξει η νομοθετική αναγνώριση της Τουρκίας ή άλλης χώρας, ως ασφαλούς τρίτης χώρας. Τα κριτήρια για τη διεθνή προστασία που θα εφαρμόζονται είναι αυτά που προβλέπει η Οδηγία.
πηγη

Απάντηση