Εμβολιάστηκαν 115 παιδιά Ρομά στα Εξαμίλια

0

Το Σάββατο 19/10 πραγματοποιήθηκε
Παιδιατρική κλινική εξέταση –
Εμβολιασμός παιδιών Ρομά, στο Δήμο
Κορινθίων, Δημ. Σχολείο Δ.Ε. Εξαμιλίων .

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, την 6η ΥΠΕ, τον Δήμο
Κορινθίων, την Α΄ Παν.κλινική του
Π.Ν.Παίδων «Αγία Σοφία», τον Ιατρικό
Σύλλογο Κορίνθου, το Δημ. Σχολείο
Εξαμιλίων, την Παιδιατρική κλινική
«ΜΗΤΕΡΑ».

Eμβολιάστηκαν συνολικά 115 παιδιά.
Τα εμβόλια που πραγματοποιήθηκαν ήταν :
– Ιλαράς- Παρωτίτιδας – Ερυθράς
– Ηπατίτιδας Α΄& Β΄
– Διφθερίτιδας-Τετάνου – Κοκκύτη –
Πολιομυελίτιδας, Αιμόφιλου
ινφλουέντζας τύπου Β΄
– Πνευμονιόκοκκου, Μηνιγγιτιδόκοκκου
Oροομάδα C

o Αντιδήμαρχος

Τιμολέων Πιέτρης

Απάντηση