Εμ, αγανάκτησαν οι άνθρωποι (τα γύρω καταστήματα) και αναγκάστηκαν.

0

Εμ, αγανάκτησαν οι άνθρωποι  (τα γύρω καταστήματα) και αναγκάστηκαν.
Για να δούμε θα το σεβαστούν;

Leave a Reply