Αυτοψία στην ανοιχτή η δομή μεταναστών στην Κόρινθο εκτέλεσε κλιμάκιο της περιφέρειας αποτελούμενο από τους αντιπεριφερειάρχες αλλά και τον διευθυντή των υγειονομικων υπηρεσιών.