Ελάχιστη απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

0


Το ζήτημα της χαμηλής απορροφητικότητας πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας παραθέτοντας στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ζητά από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενημέρωση για τους λόγους που η Ελλάδα επιμένει να μην εκμεταλλεύεται διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε μία εποχή που η ελληνική αγορά είναι εγκλωβισμένη στη στασιμότητα, ενώ ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό τους λόγους για τους οποίους δεν έχει οριστεί μέχρι σήμερα εθνική τράπεζα επενδύσεων.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: Ελάχιστη απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

17.01.2017

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί τον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, με βασικό στόχο την τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της ανταγωνιστικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο. Ακριβώς αυτά είναι μεταξύ άλλων και τα ζητούμενα της ελληνικής Οικονομίας σήμερα, η οποία έχει εγκλωβιστεί σε μια υφεσιακή στασιμότητα με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των εισοδημάτων των πολιτών αλλά κυρίως την αδυναμία της αγοράς να δημιουργήσει νέες θέσει εργασίας.

Υπό αυτά τα δεδομένα, δυστυχώς η Ελλάδα παρουσιάζει μια ολιγωρία στην απορρόφηση -άμεσα διαθέσιμων- ευρωπαϊκών πόρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα για σημαντικό μέρος του παραγωγικού κλάδου να διευρύνει τις δραστηριότητες του αλλά και για να υλοποιηθούν σημαντικές δράσεις τόνωσης της εθνικής οικονομίας αλλά κατασκευής έργων υποδομής.

Πιο συγκεκριμένα, σε μια περίοδο που είναι σε ισχύ το Σχέδιο Juncker, η Ελλάδα έχει «καταφέρει» να απορροφήσει μόλις 1.3% από τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια (138.3 δισ. ευρώ), ενώ δεν έχει ορίσει καν Εθνική Επενδυτική Τράπεζα, παρά το γεγονός ότι στον Κανονισμό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), επισημαίνεται ιδιαίτερα η σημασία των εθνικών επενδυτικών τραπεζών ως μηχανισμών συγκέντρωσης επενδυτικών σχεδίων.

Είναι χαρακτηριστικό, πως την ώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ήδη έχουν διατεθεί περισσότερα από 17.76 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα που τις έχει περισσότερο ανάγκη, η Ελλάδα, παραμένει ουραγός στην εκμετάλλευση τους.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ.Υπουργός:

α) Για ποιο λόγο δεν έχει οριστεί ακόμα Εθνική Επενδυτική Τράπεζα; Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο δεσμεύεστε ότι θα λειτουργήσει Εθνική Επενδυτική Τράπεζα;

β) Ποιος είναι ο στόχος και το σχέδιο της Κυβέρνησης για την απορρόφηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ);

γ) Παραμένει εν ισχύ η εξαγγελία σας για μετεξέλιξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε Εθνικό Οργανισμό Ανάπτυξης; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η διαδικασία και με ποιους στόχους για το 2017;

Απάντηση