ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

0

Με έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 70.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της
λειψυδρίας. Την ενίσχυση ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης με
σκοπό να πραγματοποιηθούν τα αναγκαία έργα αποκατάστασης των δικτύων
ύδρευσης του Δήμου. Η χρηματοδότηση γίνεται με χρέωση του αντίστοιχου
λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για
αυτούς τους λόγους.

Απάντηση