Εξελίξεις στην αγροτική οικονομία και κτηνοτροφία

0

agrotiΟ Πρωτογενής  Τομέας της Οικονομίας για την Περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι ένας

από τους βασικούς  αναπτυξιακούς πυλώνες .

–  Διατηρεί το 12,6% των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την

κατατάσσει 2η μετά την Κεντρική Μακεδονία

  • Συνεισφέρει στην  Ακαθάριστη Προστιθέμενη  Αξία  του Πρωτογενούς Τομέα της Χώρας

με ένα ποσοστό πάνω από 12,5%, διπλάσιο του μέσου της χώρας που είναι 6,54%

  • Απασχολεί  το 30% περίπου των συνολικά απασχολουμένων  στην Περιφέρεια , όταν το

αντίστοιχο της χώρας είναι 11,3% και το ποσοστό  στην ΕΕ-27 είναι  4,9%

-Διαθέτει 15 ΠΟΠ και 1 ΠΓΕ και σημαντικές Υδατοκαλλιέργειες

  • Η αξία της ζωικής παραγωγής  την κατατάσσει  στην 8η θέση διατηρώντας  το 7,3% της

συνολικής αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων που παράγεται στην Ελλάδα, είναι όμως

πρωτοπόρα στην εκτροφή αιγών, αλλά

  • Ο πολυτεμαχισμός και το μικρό μέγεθος του κλήρου που είναι 34,5 στρέμματα  ανά

εκμετάλλευση(μας κατατάσσει στην 9η θέση ) χαμηλότερα από το μέσο όρο της χώρας(41,2

στρέμματα)  όταν  το μέγεθος της ΕΕ-27  ανέρχεται στα 150 στρέμματα, αναδεικνύει  ένα

από τα διαρθωτικά προβλήματά μας.

Αλλά και για τη Χώρα ,που περνά μια πρωτοφανή κρίση , γιατί κατέρρευσε το παραγωγικό

μοντέλο ,προβάλλεται σαν μια αξιόλογη σταθερή αξία.

Και τούτο διότι είναι ο βασικός τροφοδότης  σειράς προϊόντων και υπηρεσιών, μεγάλης

σημασίας για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών , ενώ επίσης κρίνεται σημαντικός  ο ρόλος

του  στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας , που η συμμετοχή του παρουσιάζει  σταθερότητα

και δυναμισμό.

Στη διάρκεια των ετών  2008-2014 η αξία των εξαγωγών τροφίμων αυξήθηκε κατά 22,6%

καταγράφοντας  μέσο ετήσιο ρυθμό  3,5%. Το 2014 στο σύνολο της  αξία των εξαγωγών

κάλυπτε το 18,7% ,  αξίας περίπου 5 δις ευρώ.

Παρά ταύτα , επειδή η αξία των εισαγομένων αγροτικών

προϊόντων(συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων  και  ποτών), βρίσκεται σε  υψηλό σημείο

διαμορφώνεται  αρνητικό ισοζύγιο στο εμπόριο των  αγροτικών προϊόντων  , με

αποτέλεσμα να έχουμε  έλλειμμα, που  το έτος 2013  έφτανε  τα 1,6 δις ευρώ .

Ενόψει εφαρμογής δύσκολων ειλημμένων δεσμεύσεων και μέτρων από τη χώρα θα πρέπει

να γίνει κατανοητό και να τονισθεί προς κάθε κατεύθυνση ότι μόνο ο σχεδιασμός μιας

πορείας που να οδηγεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας

του πρωτογενούς τομέα είναι αποδεκτός και έχει προοπτική.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελληνικής

Γεωργίας.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα υπάρχουν πολλά , επιβάλλεται η ανάδειξη και η αξιοποίησή

τους για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και των πολιτών της, ιδιαίτερα των

αγροτοκτηνοτρόφων.  Η απουσία όμως εθνικής στρατηγικής, η οποία μαζί με το υψηλό

κόστος παραγωγής( στις ζωοτροφές ,στην  ενέργεια-20% το κόστος στην ελληνική γεωργία

αναφέρει ο καθηγητής κ. Σκούρας-,στα  λιπάσματα, στα φυτοπροστατευτικά, στα αγροτικά

εφόδια και φάρμακα  όπου εκτιμάται ότι υπερτιμολογούνται κατά 30%,κλπ), την

υπερφορολόγηση, τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές(τριπλασιασμός),  τις

τριγωνικές συμφωνίες, αποτελούν αναμφισβήτητα  τροχοπέδη και βαρίδια και τα

συγκριτικά μας μειονεκτήματα.

Σίγουρα θα χρειασθούν ιδιαίτερα έντονες προσπάθειες και στοχευμένες επιλογές για να

αντιμετωπισθούν  τα πολλά και σημαντικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα ο οποίος

χαρακτηρίζεται από:

α)  Συνεχή και διαρκή πτώση  της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας η οποία από 7,7 δις

ευρώ το 2004 έπεσε στα 5,3 δις το 2014 .

β)  Συνεχή και διαρκή πτώση  των  επενδύσεων.

γ)   Συνεχή και διαρκή πτώση  του γεωργικού εισοδήματος το οποίο από  7,1 δις  το 2009

έπεσε  στα  6,2 δις το 2014.

Επίσης   η  ακαθάριστη αξία της γεωργικής παραγωγής  από 12δις το 2004  έπεσε τα 10,4

δις το 2014. Ενδεικτικό  είναι ότι η επί τοις % μεταβολή  2014/2005  ήταν -13,8. Η φυτική

παραγωγή  -17,5  και η ζωική παραγωγή -12,4.

Προβλήματα  και αδυναμίες που έχουν θέσει την ελληνική  γεωργία σε τροχιά απόκλισης

από το ευρωπαϊκό μέσο όρο σε μια κρίσιμη περίοδο, στην οποία αναζητούνται προτάσεις

και μέτρα για την έξοδο από την κρίση.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με διακριτική παρουσία δίνει διακριτή στήριξη στο

πρωτογενή τομέα. Όταν ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται δε γίνεται να είναι απαθής

παρατηρητής των πραγμάτων.  Γι’αυτό ξεκίνησε από τον Νοέμβριο  στην έδρα της, στην

Τρίπολη σύσκεψη εκπροσώπων των νομών της Περιφέρειας για να επικαιροποιηθούν  τα

προβλήματα του κλάδου και να ευρεθεί κατά το δυνατόν, αφού ιεραρχηθούν τα θέματα, η

δυνατή προώθηση της επίλυσης τους.

Η δραστηριότητα της αυτή  αναβαπτίστηκε πολιτικά μέσα από τον διάλογο των μελών του

Περιφερειακού Συμβουλίου  αλλά και   των συντελεστών του πρωτογενούς τομέα που

έλαβε χώρα στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Απώτερος σκοπός είναι η συγκρότηση πανελλαδικά, σε επίπεδο Περιφερειών, ομάδων

που πολιτικά μπορούν να πιέσουν. Ομάδες δουλειάς για την ατζέντα των προτάσεων ώστε

σε σύντομο χρονικό διάστημα να συμπτυχθεί το μέτωπο των Περιφερειών στο πλευρό του

πρωτογενούς τομέα και των αγροτοκτηνοτρόφων.

Σε κάθε περίπτωση οι συνέργιες ,οι ομάδες παραγωγών πχ στο γάλα(εν αναμονή), η

προστιθέμενη αξία στα άριστα ποιοτικά προϊόντα μας, η ευφυής γεωργία(όπως τα

τηλεμετρικά  κέντρα), η επιδίωξη της καινοτομίας, το πρότυπο της υγιεινής διατροφής και

το πρότυπο της προβολής της Μεσογειακής διατροφής, η σύνδεση της έρευνας και της

επιστήμης και η  εφαρμογής τους στον παραγωγικό αυτό κλάδο, μεταξύ των άλλων,

συνεισφέρουν προς την σωστή κατεύθυνση.

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Leave a Reply