Εξάμηνη παράταση στη χορήγηση αναπηρικών συντάξεων αποφάσισε ο ΕΦΚΑ

0

Την εξάμηνη παράταση στη χορήγηση των συνταξιοδοτικών παροχών προς αναπήρους αποφάσισε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Η παράταση αφορά ασφαλισμένους των οποίων έχει λήξει η περίοδος καταβολής των συγκεκριμένων συνταξιοδοτικών παροχών και χωρίς δική τους υπαιτιότητα αναμένουν ακόμη την εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Μάλιστα, είχε προαναγγελθεί με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, ενώ η σχετική διάταξη νόμου που απαιτείται θα συμπεριληφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας στο οποίο θα περιλαμβάνονται ασφαλιστικά αλλά και εργασιακά θέματα. Το ποσό που θα καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που λάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η επανάληψη χορήγησης της παροχής είναι επιτρεπτή μόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης του δικαιώματος που είχε λήξει για ορισμένο χρόνο και στη συνέχεια το δικαίωμα αυτό λήξει εκ νέου, με αποτέλεσμα να υφίσταται και πάλι εκκρεμότητα στα ΚΕΠΑ για υγειονομική κρίση. Αντιθέτως, εάν δεν έχει μεσολαβήσει η έκδοση τέτοιας απόφασης, ο συνταξιούχος δεν δικαιούται διαδοχικά εκ νέου την παράταση.

Να σημειωθεί επίσης ότι ίσως, μετά την επανεξέταση της παροχής από τα ΚΕΠΑ, είναι πιθανή η άτοκη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, όμως, θα πρέπει να έχει προκύψει οριστική γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ που θα αποδεικνύει ότι:

• Ο ασφαλισμένος φέρει μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από εκείνο που του χορηγούνται ποσά.

• Ο ασφαλισμένος δεν φέρει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας.

• Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται την παροχή που του χορηγείται.

Στις παραπάνω περιπτώσεις τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται είτε διά συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση σε ποσοστό 20% από την καταβαλλόμενη συνταξιοδοτική παροχή, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, εάν δεν καταβάλλεται παροχή.

Έντυπη

Leave a Reply