Εκδήλωση του ΥΠΠΕΚΑ στο Βραχάτι

0

Screenshot 2014-11-13 21.21.37

Ενημερωτικές δράσεις για τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη – Ημερίδα στη Κορινθία – Δήλωση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ

Νίκου Ταγαρά

Το ΥΠΕΚΑ συνεχίζει τη σειρά ενημερωτικών δράσεων για την εξέλιξη, πρόοδο και

υλοποίηση των κατά τόπους έργων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013. Η ενημέρωση έχει τη μορφή

ενημερωτικών ημερίδων, όπου παρουσιάζονται τόσο τα έργα όσο και η άποψη των

τοπικών φορέων. Επιπλέον, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προχωρά σε εκτεταμένο διάλογο

σε όλη τη χώρα για τα έργα που είναι αναγκαία για τις τοπικές κοινωνίες ενόψει της νέας

Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Ημερίδες έχουν πραγματοποιηθεί ήδη τους προηγούμενους μήνες στην Αλεξανδρούπολη,

στη Φλώρινα και στη Θεσσαλονίκη. Η σειρά των ενημερωτικών ημερίδων συνεχίζεται

αύριο στην Κορινθία. Συγκεκριμένα, η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Βραχάτι

Κορινθίας, τη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014, από τις 09:00 ως τις 15:00, στο

ξενοδοχείο ALKYON RESORT HOTEL (αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης ΙΙ), με θέμα: «Έργα του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013 στις

περιοχές Κορινθίας και Αχαΐας στην τρέχουσα και στην επόμενη Προγραμματική περίοδο

2014 – 2020».

Εναρκτήρια ομιλία θα απευθύνει ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς, ενώ

ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ Σωκράτης

Αλεξιάδης θα τοποθετηθεί για την πορεία και την εξέλιξη του ΕΠΠΕΡΑΑ κατά την τρέχουσα

προγραμματική περίοδο και ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του

ΕΠΠΕΡΑΑ Νίκος Μαμαλούγκας θα τοποθετηθεί για τα έργα του τομέα περιβάλλοντος

στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Στο επόμενο μέρος της εκδήλωσης θα γίνει

παρουσίαση έργων και παρεμβάσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ στις περιοχές Κορινθίας και Αχαΐας

από τους φορείς υλοποίησης των έργων. Στην ημερίδα συμμετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι

της Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού (Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι,

Αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι κλπ), αρμόδιοι υπηρεσιακοί

παράγοντες, εκπρόσωποι συλλογικοτήτων και άλλων φορέων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς δήλωσε σχετικά:

«Το ΥΠΕΚΑ μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη, χρηματοδοτεί έργα σε όλη τη χώρα. Παρά τα προβλήματα που βιώνουν στην

καθημερινότητά τους οι πολίτες, το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή όλων μας

μέσα από συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τη χρηματοδότηση

του ΕΠΠΕΡΑΑ. Στρατηγικός μας στόχος είναι η προστασία, αναβάθμιση και αειφορική

Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα, | press@prv.ypeka.gr | http://www.ypeka.gr | @ypeka

διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία

της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας της ζωής των πολιτών, καθώς και βασικό

παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Έχουμε ήδη προωθήσει

σημαντικές επενδύσεις σε όλη τη χώρα και τους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται

σημαντικά έργα που δίνουν ανάσες στις τοπικές κοινωνίες. Είναι βούληση μας όχι μόνο

να ενημερώσουμε για τη δουλειά που έχει γίνει αλλά και να συζητήσουμε με τις τοπικές

κοινωνίες όσα πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια. Μαζί με τους πολίτες και τους

τοπικούς φορείς σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα έργα εκείνα που θα κάνουν τη ζωή μας

καλύτερη».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007 – 2013

περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και έργων περιβαλλοντικών υποδομών τόσο τοπικής όσο

και μεγάλης κλίμακας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των

περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων αλλά και

στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στην χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής

πολιτικής. Έχει ως Στρατηγικό Στόχο την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος

ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών

καθώς και παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Τα ιδιαίτερα

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα ευνοϊκά κλιματολογικά δεδομένα της

Ελληνικής Επικράτειας (ακτές, νησιωτικός χώρος, υψηλή βιοποικιλότητα κλπ) αποτελούν

για το Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» τη βάση μιας στοχευμένης πολιτικής

χρηματοδότησης στις Περιφέρειες με μια σειρά έργων που σχετίζονται με την προστασία,

την αναβάθμιση και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει

το υπόβαθρο μιας ποιοτικής ανάπτυξης. Μερικές από τις κυριότερες παρεμβάσεις που

υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι:

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα,

  • βιοκλιματικές αναπλάσεις

  • αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, διαχείριση αστικών λυμάτων

  • διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων,

  • προστασία ευαίσθητων περιοχών, προστατευόμενες περιοχές (ενίσχυση Φορέων

Διαχείρισης, προστασία και ανάδειξη βιοποικιλότητας, ολοκληρωμένη προστασία

και διαχείριση βιότοπων)

  • έργα ύδρευσης, εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση νερού,

  • προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων

Οι ημερίδες ενημέρωσης και διαλόγου θα συνεχιστούν το

επόμενο διάστημα σε πόλεις της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της

Θεσσαλίας, της Κρήτης και του Αιγαίου.

Leave a Reply