Εκδήλωση για την εκπαίδευση στο Συνεδριακό από το Σύλλογο Φιλολόγων και το Homo Educandus

0

-Τι είναι το σχολείο;

-Γιατί πάμε στο σχολείο;
-Ποιος μαθαίνει κι από ποιον;
-Τι μαθαίνουμε στο σχολείο;
-Πώς μαθαίνουμε;
-Ποια η αξία της διεπιστημονικότητας για τον μαθητή;
-Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου;
-Σε τι διαφέρει ο δάσκαλος από τον γονέα;
 -Πρέπει ο δάσκαλος να είναι φίλος με τον μαθητή;
 -Γιατί γίνονται συνέχεια μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση;
Σε δύσκολους καιρούς βάζουμε δέκα δύσκολα ερωτήματα..


Leave a Reply