Εικόνες από την περιοχή Πούσι Μειντανι

0

φωτογραφία 1 (1) φωτογραφία 1 φωτογραφία 2 φωτογραφία 3 φωτογραφία 4 (1) φωτογραφία 5 (1) φωτογραφία 5

Τις εικόνες τις δείχνουμε τώρα που οι καιρικές συνθήκες ηρέμησαν για να φροντίσει η δημοτική αρχή να μην επαναληφθούν.

Leave a Reply