Εικόνες από τη φωτιά στο Μπολατι

0

Δείτε εικόνες από τον τύπο της φωτιάς.

Απάντηση