Εικόνες απο τα εκλογικά γραφεία Καλλίρη, Νανόπουλου, Πνευματικού, Σταυρέλη

0

Σε πλήρη ετοιμότητα για τα πρώτα αποτελέσματα.

Leave a Reply